Opdeling af Harrestrup Å Skole

Forslag om opdeling af Harrestrup Å Skole i tre selvstændige skoler med tilhørende opdeling af skoledistriktet i to ny distrikter.

Høringsfrist:

25. august 2024
Indsendt af:
Maria Isabel Gómez García
Dato: 5. juli 2024
Svarnummer:
9
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg tror, ​​det er en god idé at nedbryde denne enorme kæmpeskole i mindre enheder. det vil være bedre organiseret, og jeg føler, at alle vil føle sig gladere og tryggere med denne opdeling. studerende, arbejdere og forældre ønsker dette!.
Læs høringssvar fra Maria Isabel Gómez García
Indsendt af:
Samira Chrifi
Dato: 1. juli 2024
Svarnummer:
8
By:
Valby
Postnr.:
2500
Der er akut brug for en tidlig indsats i forhold til den nuværende skolemodel. Vi står overfor en massiv elev- og lærerflugt fra skolen, hvor forældrene tager deres børn ud af skolen som konsekvens af den nuværende skolestruktur. Vi står overfor stribevis af opsigelser fra mellemledere, der kun er der få måneder. Det er ikke holdbart!. Afdeling blå skal være en selvstændig skole, hvor der er EN leder. En skoleleder, der er tæt på og lydhør overfor både elever, forældre og lærere. En skoleleder, der er med til at skabe en atmosfære af tillid, tryghed og åbenhed. En skole med EN leder, der er med til at opbygge et stærkt og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne. En skole med EN leder, der er fysisk tilstede på skolen, og som bedre kan identificere og håndtere de udfordringer som vi ser på nuværende tidspunkt. Det får vi kun, hvis vi ændrer skolemodellen.  Den gode gamle Kirsebærhaven Skole, der var centrum - ikke kun for de skolebørnene, men også for lokalsamfundet. Den gode gamle Kirsebærhaven Skole, der aktivt tog del i lokalsamfundets aktiviteter og var med til bygge bro mellem skole- hjem- og lokalsamfund. DEN VIL VI HAVE TILBAGE.  Skolen skal opdeles i tre selvstændige skoler-  hurtigst muligt!  
Læs høringssvar fra Samira Chrifi
Indsendt af:
Rikke Eiberg Glashoff
Dato: 1. juli 2024
Svarnummer:
7
By:
Hvidovre
Postnr.:
2650
Der har været en masseflugt af elever, lærerer og især mellemledere, og det kan ikke blive ved med at gå. Det fungerer simpelthen ikke med én skoleleder til 3 matrikler. Det bør være 3 selvstændige skoler med hver deres skoleleder. Skolelederne vil på den måde have mere føling med sine mellemledere, lærere og eleverne, så trivslen kan bedres for dem alle. Projektet “Harrestrup Å” var en fin tanke, men praksis har tydeligt vist, at det på ingen måde fungerer, og det må man også kunne erkende, og derved lave planen om fremfor at holde fast for enhver en pris. Lad os få de gamle skolenavne tilbage - Kirsebærhaven og Lykkebo - det betyder enormt meget for samhørighedsfølelsen og den fælles identitet.
Læs høringssvar fra Rikke Eiberg Glashoff
Indsendt af:
Anette
Dato: 1. juli 2024
Svarnummer:
6
By:
Valby
Postnr.:
2500
Synes det er godt at få opdelt Harrestrup Å på forskellige matrikler med hver sin ledelse fysisk på skolerne. Det er super vigtigt at det sker hurtigt og forældrene føler sig informeret om jeres tiltag for der er allerede mange som fravælger skolerne og folk der overvejer at flytte deres børn - der er jo et hav af privatskoler i området som folk tilvælger når det ikke fungere på folkeskolen.  Nytænk skolestrukturen - således der er lavere elevantal i klasserne - der er elever som ikke har en diagnose men som har forskellige udfordringer hjemmefra og derfor kan være svært at håndtere i store klasser. Der er mange børn i dag, som fylder meget. Lav niveaudelt undervisning i dansk, matematik og engelsk - altså alle klasser på årgangen har de samme fag på samme tidspunkt på skemaet og så inddeles de i hold på tværs - det betyder at læreren ikke skal undervisninger alle fra dem som næsten ikke kan noget til dem som er faglige dygtige. Ved at dele op så får man undervisning på det niveau som man er på og derfor nemmere ved at rykke sig fagligt - uanset hvilket niveau man er på. Der er STOR faglig forskel på eleverne i klasserne og derfor et vigtigt fokusområde.  Man kunne også overveje det her https://www.tv2east.dk/slagelse/skoleforsoeg-kaldes-det-mest-vidtgaaende-af-sin-art?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR106tPcMHDxjvCViVPyK1u1h8gX-69u_vByu6aroCa_sGkqsSBiHsHkYXQ_aem_jMqnQBUA8QVC0NQfTdo6Nw  
Læs høringssvar fra Anette
Indsendt af:
Elevrådet HSF, Grøn afdeling (basis/ 0. årg. - 5. årg.)
Dato: 1. juli 2024
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Elevrådet HSF, Grøn afdeling (basis/0. årg. - 5. årg.)
By:
Valby
Postnr.:
2500
Elevrådet (Grøn, basis 0. - 5. årg.) henviser til administrativt høringssvar af 24. april 2024, hvor en elevundersøgelse (afdeling Grøn, basis) viste, at 67,24 % af eleverne ønsker tre selvstændige skoler med hver sin skoleledelse.  Elevrådet har ingen bemærkninger til evt. opdeling af skoledistrikt. Dog skal alle elever have mulighed for at fortsætte deres skolegang, hvor de pt. er indskrevet.  Elevrådet ønsker, at der fortsat skal være fokus på trafiksikkerhed til og fra skole.  Et flertal af elevrådet ønsker selvstændige skoler med 0. - 9. årgang.   
Læs høringssvar fra Elevrådet HSF, Grøn afdeling (basis/ 0. årg. - 5. årg.)
Indsendt af:
Fatima haj
Dato: 29. juni 2024
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vi ønsker en selvstændig skole som gammel kirsebærhave skolen, med en selvstændig ledelse. Flere skoler under en ledelse fungere absolut på ingen måder- man taber mange børn undervejs.  Vi ønsker EN skole og under EN ledelse
Læs høringssvar fra Fatima haj
Indsendt af:
Vivi
Dato: 28. juni 2024
Svarnummer:
3
By:
Valby
Postnr.:
2500
Der har været en masseflugt af elever, lærerer og især mellemledere, og det kan ikke blive ved med at gå. Det fungerer simpelthen ikke med én skoleleder til 3 matrikler. Det bør være 3 selvstændige skoler med hver deres skoleleder. Skolelederne vil på den måde have mere føling med sine mellemledere, lærere og eleverne, så trivslen kan bedres for dem alle. Projektet “Harrestrup Å” var en fin tanke, men praksis har tydeligt vist, at det på ingen måde fungerer, og det må man også kunne erkende, og derved lave planen om fremfor at holde fast for enhver en pris. Lad os få de gamle skolenavne tilbage - Kirsebærhaven og Lykkebo - det betyder enormt meget for samhørighedsfølelsen og den fælles identitet.
Læs høringssvar fra Vivi
Indsendt af:
Aftab Mohammad
Dato: 28. juni 2024
Svarnummer:
2
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det skal blive til 3 små selvstændige skoler.
Læs høringssvar fra Aftab Mohammad
Indsendt af:
Elevrådet HSF Blå afd. BH kl.-5.kl.
Dato: 19. juni 2024
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Harrestrup Å skole afd. Blå
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vi kunne godt tænke os: en skoleleder, som er tættere på og kender os, elever.  en skoleleder, som er nærværende og har en føling med, hvad der rører sig på skolen. at beslutningstagerne er tættere på skolen, hvilket betyder, at beslutninger kan tages hurtigere. vi tror på, at en skoleleder tæt på, giver større trivsel blandt eleverne. at skolelederen inddrager eleverne i forhold til de traditioner, som er på skolen Blandt nogle elever er der et ønske om, at skolerne kommer til at gå fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Forpersonerne for elevrådet BH kl.-5. kl HSF Blå afd.   
Læs høringssvar fra Elevrådet HSF Blå afd. BH kl.-5.kl.