Opdeling af Harrestrup Å Skole

Forslag om opdeling af Harrestrup Å Skole i tre selvstændige skoler med tilhørende opdeling af skoledistriktet i to ny distrikter.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

14. juni 2024 til 25. august 2024

Sagsnummer

2024-0082673

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. august 2024
Skriv høringssvar

Borgerrepræsentationen (BR) godkendte den 29. februar 2024 et medlemsforslag, som pålagde Børne- og Ungdomsudvalget (BUF) at udarbejde et forslag til en opdeling af Harrestrup Å Skole i tre selvstændige skoler med egen ledelse og bestyrelse. Det er forudsat i medlemsforslaget, at der skal være to indskolingsskoler og en udskolingsskole i de planlagte bygninger.

BUF har efter administrativ høring hos skolebestyrelsen, eleverne, medarbejderne, lokaludvalget samt de faglige organisationer fremlagt forslag om at opdele Harrestrup Å Skole i tre selvstændige skoler med egen ledelse og bestyrelse. Løsningen indebærer, at de to indskolingsskoler (nu under navnene afdeling grøn og afdeling blå) stadig planlægges og bygges til at rumme elever fra 0.-5. klasse, og at den nye skole på Torveporten (Grønttorvet) bliver en udskolingsskole fra 6.-9. klasse. 

Som konsekvens foreslår forvaltningen følgende distriktsændringer:

  • For Lykkebo Skole tilknyttes rode 223, 229, 230, 231, 232, del af karré 22201A, karré 22201B, del af karré 22203A og karré 22203B i rode 222.
  • For Kirsebærhaven Skole tilknyttes rode 209, 210, 224, 225, 226, 227 og 228. Herudover tilknyttes del af karré 22102A, del af karré 22102B, karré 22202, del af karré 22203A, karré 22203D og karré 22204A-C.

Opdelingen afspejler i videst muligt omfang den tidligere distriktsinddeling, inden skolerne blev sammenlagt. For at skabe en lige fordeling af elever ift. antal og socioøkonomi foreslår forvaltningen, at rode 222 opdeles mellem skolerne. Roden tilhørte tidligere Lykkebo Skole, men på baggrund af byudviklingen omkring Grønttorvet og det stigende børnetal foreslås roden nu opdelt. Forslaget til distriktsændringer fremgår af bilag 3, hvor de nye distrikter er optegnet.

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) har på udvalgsmødet den 12. juni 2024 besluttet at sende forslaget i høring, hvorefter sagen behandles på BUU mødet den 18. september 2024. Dernæst behandles det på ØU den 1. oktober 2024 og BR den 10. oktober 2024.

En eventuel ny struktur vil kunne danne grundlag for skoleindskrivningen til de to selvstændige skoler til skoleåret 2025/2026, der finder sted 1. november 2024.

Kontakt