Forslag til skærpelse af krav i miljøzonen

Forslag om at skærpe kravene i miljøzonen i Københavns Kommune til også at omfatte et krav om partikelfilter på dieseldrevne personbiler.

Høringsfrist:

22. august 2022
Indsendt af:
Hans-Henrik T. Ohlsen
Dato: 22. august 2022
Svarnummer:
23
Virksomhed / Organisation :
Trafikforeningen Webersgade
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vi mener hverken at undtagelser eller dispensationer bør være en del af dette. Det hjælper på ingen måde det Københavnske miljø at give dispensationer og lave undtagelser. Reglerne bør gælde for samtlige køretøjer uden undtagelse.
Læs høringssvar fra Hans-Henrik T. Ohlsen
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 22. august 2022
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
Indre By Lokaludvalg har modtaget det vedhæftede svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen om Tivolitoget, der kører rundt med turister i Middelalderbyen. Lokaludvalget kan til nød acceptere, at Tivolitoget kører på el. Men vi ser helst, at kørsel med Tivolitog i Middelalderbyen ophører. Med venlig hilsen Bent Lohmann, formand
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 22. august 2022
Svarnummer:
21
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
Indre By Lokaludvalg bifalder, at man løbende analyserer, hvilke biler tegner sig for den største luftforurening med henblik på næste stramning af regler for køretøjer tilladt i miljøzonen. For eksempel er det velkendt, at moderne benzinbiler med direkte indsprøjtning efter samme princip som i dieselmotorer, desværre også udstøder lignende partikelforurening og derfor også bør have partikelfilter. Direkte indsprøjtning (GDI Gasoline Direct Injection) sparer ganske vist brændstof og reducerer dermed CO2, men udleder til gengæld også mere af den giftige NOx pga høj forbrændingstemperatur og flere små partikler og uforbrændte kulbrinter pga uhomogen brændstofblanding på antændelsestidspunktet. Desuden er dysser direkte i forbrændingskammeret meget udsat for tilsodning og følgende yderligere forværret forbrænding. Ingeniøren 2012: https://ing.dk/artikel/forsker-direkte-indsprojtning-er-fremtiden-benzinbiler-126059 VAG indfører frivilligt partikelfiltre på benzinmotorer i kølvandet på dieselgate 2016/17: https://www.motormagasinet.dk/article/view/287132/vw_pa_vej_med_benzinpartikelfiltre FDM, EU krav om partikelfiltre på alle GDI motorer fra 2017: https://fdm.dk/benzinbiler-far-partikelfilter Et naturligt næste skridt ville være krav om partikelfiltre på alle benzinbiler med direkte indsprøjtning på lige fod med dieselbiler i miljøzonen. Med venlig hilsen Bent Lohmann, formand
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 22. august 2022
Svarnummer:
20
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
Turbådene i Københavns Havn betjener flere passagerer end alle andre både tilsammen, og drives af marinemotorer - som oftest er ældre, gennemprøvede lastvognsmotorer konverteret til marinebrug uden nogen former for filtre eller anden røgrensning. Kommuneplanens mål for klima og CO2-neutral hovedstad i 2025, grøn mobilitet, miljø og sundhed skal naturligvis også gælde livet i havnen. Turbådene kan både høres, ses og lugtes, og det præger livet i havnen. Selvom bådene i Københavns Havn ikke er køretøjer med nummerplader, bør de omfattes af miljøzonens regler, da det er den samme luft, der forurenes og indåndes af byens mange brugere. Det må endvidere være i erhvervets interesse at blive mere bæredygtige og bidrage til en grønnere og sundere bådtur, som folk har lyst til at sejle med; en tur som ikke larmer, oser og forurener livet i og omkring havnen, mens Wonderful Copenhagen præsenteres gennem højttalerne. På under to år har taxabranchen og busselskaber investeret i elbiler, elbusser og elfærger til ture i København og omegn. Havnerundfarten kan gøre det samme og bør kunne se den grønne omstilling som en fremtidsinvestering. Med venlig hilsen Bent Lohmann, formand
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 22. august 2022
Svarnummer:
19
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
Knallerter med to-takt motorer skal ikke tillades i miljøzonen, da der både findes elektriske alternativer og 4-taktere. Det er vigtigt både af hensyn til luft- og støjforurening og af hensyn til cykelkulturen, som vi ønsker at bevare og fremme. Nye knallerter er blevet renere med årene bl.a. pga. EU-krav, men de små motorer er mindre effektive og har ikke filtre og katalysator som bilmotorer, så de forurener iflg. flere kilder syv gange mere end biler. Dette forstærkes af, at de oftest kører sammen med og derfor meget tættere på cyklister og fodgængere end bilerne gør. Særligt to-taktere udstøder en del uforbrændt benzin, og disse kulbrinter er kræftfremkaldende og giver den klassiske stank efter knallerter. Knallerten har været på tilbagetog i mange år, dels pga. dens dårlige ry og dels pga. el-cyklernes indtog. Med fastfood udbringnings-services som Wolt har knallerterne fået et markant comeback i byerne særlig hos de hårdest arbejdende bude, som kan øge deres indtjening markant på deres lange arbejdsdage. Normaliseringen af knallerten i bybilledet giver den også et comeback til unge mennesker, som man i stigende grad også ser på knallerter uden de markante blå tasker. Iflg. Dansk Cyklist Forbund skaber knallerter utryghed og er med til at presse cykelkulturen i byerne. I modsætning til biler, så bliver knallerter ikke kaldt ind til periodisk syn, så der er hverken kontrol med knallerters stand, forurening eller modifikationer, hvor særligt støj er et markant problem i byer. Derfor skal de ikke kunne køre i tætbefolkede områder Der henvises til https://www.dr.dk/nyheder/knallert-sviner-29-gange-mere-end-en-bil https://www.tv2lorry.dk/spoerg-os/knallerter-stinker-paa-cykelstierne-men-forurener-de-mere-end-en-bil https://videnskab.dk/naturvidenskab/sviner-knallerter-vaerre-end-biler. Med venlig hilsen Bent Lohmann, formand
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 22. august 2022
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
Veteranlastbiler og -busser benyttes i betydeligt omfang til studenterkørsel og som partybusser året rundt og bør ikke undtages fra miljøkravene. Med de nuværende regler undtages de fra krav om miljøfiltre, hvis de er registreret til veterankørsel og derfor generelt er undtaget for kravet om eftermontering af partikelfiltre. Indre By Lokaludvalg anbefaler, at veteranbiler, -lastbiler og -busser, der benyttes kommercielt, ikke undtages fra miljøzonereglerne. Der henvises til: https://miljoezoner.dk/regler-og-koretojer/regler-for-lastbiler-busser/ https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/partybusser-med-festende-unge-dumper-politiets-sikkerhedstjek-pa-stribe https://festlastbiler.dk/miljoefilter-html.html   Med venlig hilsen Bent Lohmann, formand
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 22. august 2022
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V
Postnr.:
1599
Indre By Lokaludvalg bifalder, at miljøzonen endelig kommer til også at omfatte ældre dieseldrevne personbiler på hvide plader, medmindre de har monteret et partikelfilter. Der er ikke sket stramninger af miljøzonen siden 2020 (dieselbiler på gule plader). Da virkningen for hvide plader tidligst træder i kraft i 2023, og der er masser af alternativer til privatbilisme i København, ser vi ikke stramningen som et generelt problem, men et plus for byen, selvom nogle få beboere vil være nødsaget til at afhænde deres ældre dieselbil om nogle år, hvis det ikke kan lade sig gøre at montere partikelfilter.
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 22. august 2022
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Jan Bryla Pedersen
Dato: 21. august 2022
Svarnummer:
15
By:
København S
Postnr.:
2300
Tak for muligheden for at give bemærkninger til dette. Mit umiddelbart eneste forslag vil dog være at hele kommunen omfattes af reglerne, således også Ørestad Syd og arealerne syd for Vejlands Alle.
Læs høringssvar fra Jan Bryla Pedersen
Indsendt af:
Christa Wulff Sarby
Dato: 21. august 2022
Svarnummer:
14
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Jeg støtter op bemærkningerne omkring Ørestad  Syd i høringssvar nummer 1 fra Nick Vikander. Planen bør tage højde for "nye" bydele som denne.
Læs høringssvar fra Christa Wulff Sarby
Indsendt af:
Alex Heick
Dato: 21. august 2022
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København NV
Postnr.:
2400
se vedhæftede høringssvar
Læs høringssvar fra Alex Heick
Indsendt af:
Mette Bugge
Dato: 20. august 2022
Svarnummer:
12
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Indrag venligst HELE Københavns Kommune i miljøzonen. Jeg bemærker at Ørestad Syd ikke er en del af zonen!
Læs høringssvar fra Mette Bugge
Indsendt af:
Mikkel Maier Henriksen
Dato: 15. august 2022
Svarnummer:
11
By:
København S
Postnr.:
2300
Miljøzonen bør udvides, så den også gælder Ørestad Syd og området syd for Vejlands Allé. Jeg kan ikke se nogen rationel forklaring på, at de sydlige dele af kommunen skal være frit land for gamle dieselkøretøjer.
Læs høringssvar fra Mikkel Maier Henriksen
Indsendt af:
Jakob
Dato: 12. august 2022
Svarnummer:
10
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Først og fremmest skal jeg sige at jeg er stor fortaler for at vi gør alle de tiltag vi kan for at begrænse forureningen. Men jeg finder det yderst problematisk at man med, potentielt set, så kort varsle pålægger en større gruppe den uhensigtsmæssig udgift det vil være at udskifte sin bil da de ikke kan montere et partikelfilter grundet de meget strenge krav til hvilket partikelfilter der er godkendt til hvilken motortype.  Jeg foreslår derfor at man sætter fristen længere frem i tiden f.eks. 1/1 2025 samtidig burde man også kigge på kravene til partikelfiltre da jeg er overbevist om at man kunne få monteret flere filtre på kortere tid hvis man godkendte en mere generel filter type, således at man gør det nemmere/hurtigere at få monteret et filter.
Læs høringssvar fra Jakob
Indsendt af:
Agnete Schwartz
Dato: 12. august 2022
Svarnummer:
9
By:
København
Postnr.:
2200
Selvfølgelig skal vi nedbringe mængden af sundhedsskadelige stoffer , jeg har astma og er bekendt med at indånding af bilos ødelægger min livskvalitet. På med filtre og allerhelst lovkrav om el biler.
Læs høringssvar fra Agnete Schwartz
Indsendt af:
Mads Andersen
Dato: 12. august 2022
Svarnummer:
8
By:
København s
Postnr.:
2300
Jeg støtter op bemærkningerne omkring Ørestad Syd i høringssvar nummer 1 fra Nick Vikander. Planen bør tage højde for "nye" bydele som denne."
Læs høringssvar fra Mads Andersen
Indsendt af:
Uffe Egedal
Dato: 12. august 2022
Svarnummer:
7
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg støtter op bemærkningerne omkring Ørestad Syd i høringssvar nummer 1 fra Nick Vikander. Planen bør tage højde for "nye" bydele som denne.
Læs høringssvar fra Uffe Egedal
Indsendt af:
Louise Fogt
Dato: 12. august 2022
Svarnummer:
6
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg støtter op bemærkningerne omkring Ørestad Syd i høringssvar nummer 1 fra Nick Vikander. Planen bør tage højde for "nye" bydele som denne.
Læs høringssvar fra Louise Fogt
Indsendt af:
Jeppe Baden
Dato: 12. august 2022
Svarnummer:
5
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg støtter op bemærkningerne omkring Ørestad Syd i høringssvar nummer 1 fra Nick Vikander. Planen bør tage højde for "nye" bydele som denne.
Læs høringssvar fra Jeppe Baden
Indsendt af:
Nicolai Eilstrup
Dato: 12. august 2022
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg støtter op bemærkningerne omkring Ørestad Syd i høringssvar nummer 1 fra Nick Vikander. Planen bør tage højde for "nye" bydele som denne.
Læs høringssvar fra Nicolai Eilstrup
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 10. august 2022
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Valby Lokaludvalg - Høringssvar på Forslag til skærpelse af krav i miljøzonen   Valby Lokaludvalg har modtaget Forslag om at skærpe kravene i miljøzonen i Københavns Kommune til også at omfatte et krav om partikelfilter på dieseldrevne personbiler.   Valby Lokaludvalg ser med stor tilfredshed på alle initiativer, der kan begrænse luftforureningen. Da Valby er stærkt belastet af pendlertrafik, vil det være en gevinst, at de mest forurenende biler holdes ude af bydelen.   Lokaludvalget har noteret sig, at der i Finansloven for 2022 er afsat midler til en tilskudspulje, som kan søges af bilejere i lavindkomstgrupper. Lokaludvalget bistår gerne i oplysning til københavnerne om disse muligheder samt om miljøzonen som helhed.     Venlig hilsen Henrik Palsmar, formand for miljøgruppen ved Valby Lokaludvalg Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg  
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Lise Brink Andersen
Dato: 21. juli 2022
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Privat/erhverv
By:
København K
Postnr.:
1104
Det er beskæmmende, at kommunen, med så kort varsel, ønsker at stramme miljøzonen for dieselbiler. Mange har ikke råd til hverken filter eller råd til ny bil. Og mange, som os, er dybt afhængig af privat transport til erhvervskørsel. Samtidig er det yderst vigtigt at pointere, at der, både nu og fremadrettet kører og vil køre hundredevis af lastbiler til byggeri i bl.a. Nordhavn, Stejlepladsen og til Lynetteholmen.  Derudover viser alle målinger, inkl. Københavns Kommunes egen, at over 90 % af forureningen i byen kommer udefra kommunen grænser (erhverv, andre kommuner og udlandet) og, ikke mindst, at de godt 16.000 brændeovne er en lige så stor miljøbelastning og med lige antal dødsfald som trafikken. Derfor bør kommunen arbejde ligeså ihærdigt, som I gør med at afskaffe beboernes biler, som med afskaffelse af beboernes brændeovne. Ellers er det vel lidt dobbeltmoralsk?  
Læs høringssvar fra Lise Brink Andersen
Indsendt af:
Nick Vikander
Dato: 5. juli 2022
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg er glad for, at Københavns Kommune er i gang med at indføre skarpere krav til ældre dieselpersonbiler i København. Jeg bakker op om forslaget og håber, at det kan indføres så hurtigt så muligt. Dog er jeg bekymret for, at disse krav ikke vil komme alle københavnere til gode, da miljøzonen ikke dækker hele kommunen. Politikerne i Borgerrepræsentationen valgte nemlig at udelade en del af Amager fra miljøzonen, da zonen sidst blev udvidet i 2008. Dette valg betyder, at cirka 20.000 københavnere nu bor uden for miljøzonen, herunder hele kvarteret Ørestad Syd. Kvarteret eksisterede ikke i 2008, men nu har to folkeskole (Kalvebod Fælled Skole og Skolen på Hannemanns Allé, med henholdsvis 3 og 4 spor) samt på sigt 7 daginstitutioner med omkring 1.500 vuggestue- og børnehavebørn. Jeg opfordrer borgerrepræsentation til at udvide miljøzonen til at omfatte hele Københavns Kommune, så de kommende skarpere krav om luftforurening kommer alle til gavn. Borgerne og børnene på Amager, herunder i Ørestad Syd, har ret til ren luft på lige fod med andre Københavnere.
Læs høringssvar fra Nick Vikander