Forslag til skærpelse af krav i miljøzonen

Forslag om at skærpe kravene i miljøzonen i Københavns Kommune til også at omfatte et krav om partikelfilter på dieseldrevne personbiler.

Høringsfrist:

22. august 2022
Indsendt af:
Mikkel Maier Henriksen
Dato: 15. august 2022
Svarnummer:
11
By:
København S
Postnr.:
2300
Miljøzonen bør udvides, så den også gælder Ørestad Syd og området syd for Vejlands Allé. Jeg kan ikke se nogen rationel forklaring på, at de sydlige dele af kommunen skal være frit land for gamle dieselkøretøjer.
Læs høringssvar fra Mikkel Maier Henriksen
Indsendt af:
Jakob
Dato: 12. august 2022
Svarnummer:
10
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Først og fremmest skal jeg sige at jeg er stor fortaler for at vi gør alle de tiltag vi kan for at begrænse forureningen. Men jeg finder det yderst problematisk at man med, potentielt set, så kort varsle pålægger en større gruppe den uhensigtsmæssig udgift det vil være at udskifte sin bil da de ikke kan montere et partikelfilter grundet de meget strenge krav til hvilket partikelfilter der er godkendt til hvilken motortype.  Jeg foreslår derfor at man sætter fristen længere frem i tiden f.eks. 1/1 2025 samtidig burde man også kigge på kravene til partikelfiltre da jeg er overbevist om at man kunne få monteret flere filtre på kortere tid hvis man godkendte en mere generel filter type, således at man gør det nemmere/hurtigere at få monteret et filter.
Læs høringssvar fra Jakob
Indsendt af:
Agnete Schwartz
Dato: 12. august 2022
Svarnummer:
9
By:
København
Postnr.:
2200
Selvfølgelig skal vi nedbringe mængden af sundhedsskadelige stoffer , jeg har astma og er bekendt med at indånding af bilos ødelægger min livskvalitet. På med filtre og allerhelst lovkrav om el biler.
Læs høringssvar fra Agnete Schwartz
Indsendt af:
Mads Andersen
Dato: 12. august 2022
Svarnummer:
8
By:
København s
Postnr.:
2300
Jeg støtter op bemærkningerne omkring Ørestad Syd i høringssvar nummer 1 fra Nick Vikander. Planen bør tage højde for "nye" bydele som denne."
Læs høringssvar fra Mads Andersen
Indsendt af:
Uffe Egedal
Dato: 12. august 2022
Svarnummer:
7
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg støtter op bemærkningerne omkring Ørestad Syd i høringssvar nummer 1 fra Nick Vikander. Planen bør tage højde for "nye" bydele som denne.
Læs høringssvar fra Uffe Egedal
Indsendt af:
Louise Fogt
Dato: 12. august 2022
Svarnummer:
6
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg støtter op bemærkningerne omkring Ørestad Syd i høringssvar nummer 1 fra Nick Vikander. Planen bør tage højde for "nye" bydele som denne.
Læs høringssvar fra Louise Fogt
Indsendt af:
Jeppe Baden
Dato: 12. august 2022
Svarnummer:
5
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg støtter op bemærkningerne omkring Ørestad Syd i høringssvar nummer 1 fra Nick Vikander. Planen bør tage højde for "nye" bydele som denne.
Læs høringssvar fra Jeppe Baden
Indsendt af:
Nicolai Eilstrup
Dato: 12. august 2022
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg støtter op bemærkningerne omkring Ørestad Syd i høringssvar nummer 1 fra Nick Vikander. Planen bør tage højde for "nye" bydele som denne.
Læs høringssvar fra Nicolai Eilstrup
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 10. august 2022
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Valby Lokaludvalg - Høringssvar på Forslag til skærpelse af krav i miljøzonen   Valby Lokaludvalg har modtaget Forslag om at skærpe kravene i miljøzonen i Københavns Kommune til også at omfatte et krav om partikelfilter på dieseldrevne personbiler.   Valby Lokaludvalg ser med stor tilfredshed på alle initiativer, der kan begrænse luftforureningen. Da Valby er stærkt belastet af pendlertrafik, vil det være en gevinst, at de mest forurenende biler holdes ude af bydelen.   Lokaludvalget har noteret sig, at der i Finansloven for 2022 er afsat midler til en tilskudspulje, som kan søges af bilejere i lavindkomstgrupper. Lokaludvalget bistår gerne i oplysning til københavnerne om disse muligheder samt om miljøzonen som helhed.     Venlig hilsen Henrik Palsmar, formand for miljøgruppen ved Valby Lokaludvalg Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg  
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Lise Brink Andersen
Dato: 21. juli 2022
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Privat/erhverv
By:
København K
Postnr.:
1104
Det er beskæmmende, at kommunen, med så kort varsel, ønsker at stramme miljøzonen for dieselbiler. Mange har ikke råd til hverken filter eller råd til ny bil. Og mange, som os, er dybt afhængig af privat transport til erhvervskørsel. Samtidig er det yderst vigtigt at pointere, at der, både nu og fremadrettet kører og vil køre hundredevis af lastbiler til byggeri i bl.a. Nordhavn, Stejlepladsen og til Lynetteholmen.  Derudover viser alle målinger, inkl. Københavns Kommunes egen, at over 90 % af forureningen i byen kommer udefra kommunen grænser (erhverv, andre kommuner og udlandet) og, ikke mindst, at de godt 16.000 brændeovne er en lige så stor miljøbelastning og med lige antal dødsfald som trafikken. Derfor bør kommunen arbejde ligeså ihærdigt, som I gør med at afskaffe beboernes biler, som med afskaffelse af beboernes brændeovne. Ellers er det vel lidt dobbeltmoralsk?  
Læs høringssvar fra Lise Brink Andersen
Indsendt af:
Nick Vikander
Dato: 5. juli 2022
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg er glad for, at Københavns Kommune er i gang med at indføre skarpere krav til ældre dieselpersonbiler i København. Jeg bakker op om forslaget og håber, at det kan indføres så hurtigt så muligt. Dog er jeg bekymret for, at disse krav ikke vil komme alle københavnere til gode, da miljøzonen ikke dækker hele kommunen. Politikerne i Borgerrepræsentationen valgte nemlig at udelade en del af Amager fra miljøzonen, da zonen sidst blev udvidet i 2008. Dette valg betyder, at cirka 20.000 københavnere nu bor uden for miljøzonen, herunder hele kvarteret Ørestad Syd. Kvarteret eksisterede ikke i 2008, men nu har to folkeskole (Kalvebod Fælled Skole og Skolen på Hannemanns Allé, med henholdsvis 3 og 4 spor) samt på sigt 7 daginstitutioner med omkring 1.500 vuggestue- og børnehavebørn. Jeg opfordrer borgerrepræsentation til at udvide miljøzonen til at omfatte hele Københavns Kommune, så de kommende skarpere krav om luftforurening kommer alle til gavn. Borgerne og børnene på Amager, herunder i Ørestad Syd, har ret til ren luft på lige fod med andre Københavnere.
Læs høringssvar fra Nick Vikander