Nuuks Plads tillæg 1 - ny supplerende høring

Lokalplanen vil udpege to bygninger som bevaringsværdige og muliggøre nybyggeri.

Høringsfrist:

30. juni 2022
Indsendt af:
Henrik Hyldgaard Schmidt
Dato: 30. juni 2022
Svarnummer:
19
By:
København N
Postnr.:
2200
Kære politikere If first you don't succeed - try, try again! En dygtig administration har endnu engang fundet flertallet et smuthul til et frontalangreb på bilister i området omkring Nuuks Plads. Hatten af for dygtigheden i embedsværket, men det er jo bestemt ikke kønt.  Nogenlunde sådan her er forløbet: Administrationen finder i begyndelsen en formulering i den gældende kommuneplan, som på ingen måde kan bane vejen for en 0-norm for parkering ved Nuuks Plads. I hvert fald ikke, hvis der er nogen, der klager. Med andre ord satser flertallet på, at den smutter ubemærket forbi idioterne på Nørrebro. Det gjorde den så ikke. Der var faktisk nogen, der klagede, så desværre for flertallet var det tilbage til rammerne i kommuneplanen for ikke at riskere en tabt sag og forsinkelser af de store visioner. Tillad mig så i parantes at bemærke, at kommuneplanen indeholder de overordnede principper, der skal gælde i byen i en længere årrække. Det er den langsigtede planlægning, som borgere, virksomheder og foreninger egentlig burde kunne regne med. Netop derfor er det også så beskæmmende at se, at I ikke accepterer de linjer, der er lagt i kommuneplanen, men nu presser administrationen til at udføre en sindrig konstruktion med skin-høringer, hvor vi som beboere for eksempel har skullet svare på, hvordan 0-norm for parkering kan skabe gode adgangsforhold for beboere, besøgende og bruger på Nuuks Plads!  Hvis man i det daglige oplever, at folk har biler, som de har ualmindeligt svært ved at finde lovlig parkering til, så er det svært ikke at føle, at I tager pis på os, når man skal svare på den slags. Folk der bruger den slags gennemskuelig framing burde have et los i røven eller i hvert fald et kursus i at tage borgere alvorligt!   Nu er vi så nået til en supplerende høring på et tillæg, hvor 0-normen er en del og først senere slutter høringen på ændringerne i kommuneplanen, som er en forudsætning for den del af indholdet, der handler om 0-norm. Rimelig indviklet og meget lidt demokratisk, hvilket man også kan se på antallet af høringssvar. Men man fornemmer, at sagen allerede er bøf, og at man derfor ikke behøver at tage den del med demokratiet så frygteligt alvorlig.   Så kære politikere i flertallet, jeg er sikker på, at I vil tilgive mig, at jeg genbruger et af mine tidligere svar. Jeres mål er det samme, så bør svaret også være det. Inden da vil jeg dog gøre opmærksom på, at presset på parkeringspladserne i området er yderligere skærpet siden sidste høringsrunde. Der er nu indført et parkeringsforbud i den ene side af vejen på Hiort Lorenzens Gade. Det har vel kostet omkring otte p-pladser. Læg hertil mit gamle svar: Fakta er, at der kommer 10.000 nye boligkvadratmeter i det planlagte byggeri på Nuuks Plads. Selvfølgelig har nogle af de nye beboere biler - det er uomtvisteligt. Samtidig sløjfes der 12 p-pladser på gadeplan i forbindelse med byggeriet - et byggeri, som iøvrigt også vil føre til øget trafik og parkering som følge af supermarkeder og de øvrige aktiviteter, der er planlagt i det gamle landsarkiv. Området ligger i forvejen på kanten af parkeringszonen og grundet busslusen på Rantzausgade og nærheden til Frederiksberg Kommune er søgningen efter parkering i et større område besværlig.  Forvaltningen har desuden gjort jer politikere opmærksomme på, at parkeringen allerede i dag ligger over 100 procent i området. Siden den opgørelse er parkeringssituationen i øvrigt kun blevet værre. En 0-norm i dette område vil derfor med 100 procent sikkerhed føre til øget søgetrafik i området. Det skal lægges oven i den ekstra trafik, der vil komme som følge af de planlagte aktiviteter i forbindelse med byggeriet. De cirkulerende biler vil føre til mere udledning af partikler og co2. I de små gader kan den omfattende trafik endvidere føre til flere farlige situationer for områdets beboere og besøgende. Det sidste er særligt problematisk, fordi der allerede i dag er omfattende ulovlig parkering. Jeg er ikke stolt af det, men personligt er jeg begyndt at indregne parkeringsafgifter som en del af udgifterne ved at have bil i dette område. På et eller andet tidspunkt er man simpelthen nødt til at sætte bilen. Men det er klart, at så mange biler i så små gader skaber dårlige oversigtsforhold. En 0-parkeringsnorm for byggeriet vil derfor på ingen måde skabe gode adgangsforhold for nogen som helst. Til gengæld vil den forværre en i forvejen kaotisk parkerings- og trafiksituation til gene for alle i og omkring Nuuks Plads. Jeg kan derfor kun opfordre til, at I forkaster tillægget til kommuneplanen og begynder at tage realiteterne i området alvorligt.  Med venlig hilsen Henrik Hyldgaard Schmidt
Læs høringssvar fra Henrik Hyldgaard Schmidt
Indsendt af:
Lars Pedersen
Dato: 30. juni 2022
Svarnummer:
18
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er imod at der indføres en 0-norm for parkering i forbindelse med byggeriet. Jeg ønsker ikke at være en del af et politisk eksperiment hvor man fuldstændig tilsidesætter områdets beboeres behov for parkeringsmuligheder under dække af at virke grønne og fremadsynede. Forslaget gør intet for forurening, for vi skal alligevel alle sammen skifte til elbiler i den overskuelige fremtid, og hvis man virkelig ønsker st gøre noget for at begrænse trængsel i byen, så skulle man måske overveje at lade være med st bygge en stor klods med beboelse og erhverv midt på Nørrebro som i forvejen er super tæt befolket. Det er ærlig talt til grin.  istedet vælger man med dette forslag at skide på dem der har bil og bor i området. Ikke bare ved at opføre nyt byggeri der vil øge behovet, men også ved at sløjfe 12 parkeringspladser samtidig. Og så kalder man det en 0.norm. Det er jo falsk varebetegnelse. Det er en minus norm. 12 parkeringspladser er faktisk en stor andel af de parkeringspladser der overhovedet er tilgængelige i dette område, som pga busslusen og kommunegrænsen ligger indeklemt i et hjørne som er isoleret fra den øvrige parkeringszone.  Få nu justeret den plan, så den tager højde for virkeligheden, og tænk nogle visionære og originale tanker, i stedet for bare at finde pisken frem overfor dem der måtte have brug for en bil for at få deres dagligdag til at fungere. 
Læs høringssvar fra Lars Pedersen
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 30. juni 2022
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede høringssvar. 
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Peter Danelund
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
16
By:
København
Postnr.:
2200
VI HAR EN KOMMUNEPLAN VEDTAGET I 2020. MEN HVIS VI IKKE KAN LIDE DEN, LAVER VI BARE EN ÆNDRING: At forsøge at omgå en allerede vedtaget kommuneplan for København, der faktisk rækker frem til 2030, for gennem en listig lokalplansændring at opnå en helt uhørt 0-norm for parkeringspladser ved nybyggeri er simpelthen en skandale, og en grov tilsidesættelse af alle de indsigelser, der igennem de sidste 2 år har været gjort mod dette nybyggeri, og dets effekt på antallet af p-pladser i området. Efter kommuneplanen vil et byggeri af denne størrelse normalt udløse et krav om 43 p-pladser. Pladser som der vil være hårdt brug for, da der samtidig som følge af nybyggeriet skal fjernes 12 p-pladser i Florsgade. Forvaltningen for Teknik og Miljø har hele vejen igennem gjort gældende over for Udvalget for Miljø- og Teknik, at en 0-norm vanskeligt – og med tydelig procesrisiko -  lader sig gennemføre på grund af de eksisterende trafik- og parkeringsforhold. Og på grund af den overbelastning der i forvejen er på de eksisterende parkeringspladser i området, hvoraf ingen er ledige efter kl 17 på hverdage. Alligevel vil politikerne mod råd fra kommunens fageksperter tvinge en 0-norm igennem, i et meget meget lille område, hvor mulighederne for at finde alternativ parkering yderligere er begrænset af beliggenheden tæt på kommunegrænsen til Frederiksberg Kommune. Dette forslag til Tillæg 1 bør trækkes tilbage af respekt for beboere og bilbrugere i området, og erstattes af kommuneplanens normale krav om 43 nye p-pladser, i en p-kælder, og tilgængelige for alle med en p-licens. P-kælderen kan samtidig forberedes til anvendelse som sikringsrum, i forhold til et fremtidigt og anderledes militært trusselsbillede. Samtidigt bør byggeriets grænselinje mod Florsgade ændres, så der stadig kan opretholdes det normale/eksisterende antal p-pladser i Florsgade. (P.S. Øvrige høringssvarere bedes bemærke at også Økonomiforvaltningen foretager en høring, som kan besvares indtil 5. september  https://blivhoert.kk.dk/node/57655/svar)
Læs høringssvar fra Peter Danelund
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftede høringssvar
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Torben Rasmussen
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
14
By:
København
Postnr.:
1458
Som sædvanlig endnu en tåbelig planlægning fra KK. Fint med færre biler i nærmiljøet. Problemløsning er tilsyneladende ikke noget KK deltager i. P-kældre og p-huse med let adgang til området. Hvor skal ældre mennesker og ældre gæster til familie parkere? Kom med løsninger.
Læs høringssvar fra Torben Rasmussen
Indsendt af:
Rasmus Seidler Krebs
Dato: 20. juni 2022
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
Baren på Åen ApS
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg bifalder forslaget om en 0-norm for parkering. På Nørrebro er vi i forvejen plaget af parkerede biler der tager optager plads i vores fællesrum. Det løses ikke ved at etablere flere parkeringspladser.  Udfordringen ligger i at der er for mange biler i København.
Læs høringssvar fra Rasmus Seidler Krebs
Indsendt af:
Karsten Ahlquist
Dato: 19. juni 2022
Svarnummer:
12
By:
København N
Postnr.:
2200
0-løsningen for parkeringspladser er mangel på respekt for realiteter. Efter kl. 15.30-16.00 er det som oftest umuligt at parkere, selv om man har betalt licens. Forestiller man sig at beboere i området sælger deres biler, fordi flertalsdiktaturet i Borgerrepræsentationen bare hader biler. Ingen (eller ekstremt få) har en bil for sjov. Til gengæld er der i området ikke begrænsning på, hvor lang tid el-biler må holde på ladestationen. Det medfører, at el-bilister kommer udefra, tager Metroen og optager ladepladser fra licensbetalende beboere. Elbiler holder og spærrer hele dagen selv om de er opladet på en time.
Læs høringssvar fra Karsten Ahlquist
Indsendt af:
Olga Andrea Petri
Dato: 18. juni 2022
Svarnummer:
11
By:
København N
Postnr.:
2200
Det er fremragende ikke at lade biler fylde mere (pladsmæssige og økonomisk), når man i dag ved, hvordan biler ødelægger infrastrukturen og tager plads fra andre ting, der kunne give mening for beboere i tætbeboede områder. Hvis bilerne skal ud af byen, skal vi ikke tilskynde flere bilister til at køre eller parkere på indre Nørrebro. Især ikke lige ved siden af en efterhånden meget fyldestgørende metro-forbindelse.
Læs høringssvar fra Olga Andrea Petri
Indsendt af:
Kasper Thomsen
Dato: 18. juni 2022
Svarnummer:
10
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg synes generelt, at det er en god idé at bebygge grunden som planlagt, da boliger jo er en stor mangel i vores by. Og jeg er helt med på, at København skal være en by for cykler og dernæst biler.   Men når man nu bygger decideret nybyggeri, er det mig totalt ubegribeligt, at der ikke skal etableres et parkeringsdæk, gerne som kælder, når I skal bygge så stort et byggeri. Kvarteret er plaget af mangel på pladser. Personligt er jeg ikke blandt de, der cirkulerer efter en plads hver aften - jeg er glad for min cykel i hverdagen - men jeg er blandt de, der bliver generet af en unødvendig stor trafik. Og desuden kan jeg godt forstå, at der findes mennesker, der er dybt afhængige af deres bil, for hvem det er skide irriterende (for nu at sige det rent ud) at skulle lede længe efter en plads hver dag til fyraften.
Læs høringssvar fra Kasper Thomsen
Indsendt af:
Hans Sjørvad
Dato: 17. juni 2022
Svarnummer:
9
By:
København N
Postnr.:
2200
Vedr. 0-norm: Jeg blev rigtig glad, da jeg hørte forslaget om ikke at etablere parkeringspladser. Jeg synes, det er en enormt ærgelig måde at bruge vores byrum på og at biler har alt for meget dominans i vores allesammens by. Og da byggeriet endda ligger ovenpå en metrostation er det helt oplagt at man sagtens kan bruge den offentlige transport. Jeg forstår godt at nogle har behov for en bil, men jeg mener ikke at det skal være en menneskeret at kunne køre lige til døren, når man bor i en storby.
Læs høringssvar fra Hans Sjørvad
Indsendt af:
Morten Christensen
Dato: 17. juni 2022
Svarnummer:
8
By:
København
Postnr.:
2200
Det er et problem, hvis byggeri i den planlagte størrelse tillades, uden at der anlægges yderligere parkeringspladser, herunder jo også gerne med mulighed for etablering af ellader.
Læs høringssvar fra Morten Christensen
Indsendt af:
R. Hofman
Dato: 15. juni 2022
Svarnummer:
7
By:
N
Postnr.:
2200
Jeg har ikke selv bil, men jeg vil gerne kunne få besøg af ældre familiemedlemmer, som desværre kun har mulighed for at komme på besøg hvis de kan parkere deres bil. Man ser dagligt frustrerede beboere som kører rundt og rundt i vores gader for at finde en parkeringsplads. Det er med til at forurene.  Hvorfor bliver der udstedt flere parkeringslicencer end der er pladser til? Men det værste synes jeg er, at der overhovedet skal bygges flere lejligheder i kvarteret. Det er jo er det tættest bebyggede område i København!
Læs høringssvar fra R. Hofman
Indsendt af:
Jonathan
Dato: 15. juni 2022
Svarnummer:
6
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg skriver for 3. Gang et høringssvar da der tydeligvis ikke bliver lyttet til os beboer i området. Ideen om at bygge nyt uden at tilføre parkeringspladser og sågar fjerne dem er arrogant og argumentet med at man bare kan tage offentligt er dissideret flabet. Det er i forvejen virkelig svært at finde parkingspladser her i området, så det at ville fra tage så mange af dem virker fuldstændigt åndssvagt. Vi er så mange naboer der har skrevet gang på gang og det er virkelig trættende at skulle skrive igen. Lyt nu til os naboer, det er vores hverdag det går ud over. 
Læs høringssvar fra Jonathan
Indsendt af:
Martin Nørgaard
Dato: 14. juni 2022
Svarnummer:
5
By:
København N
Postnr.:
2200
Ønsket om at fastholde en 0-norm for de mange nye boliger (og virksomheder) er helt på månen. Jeg antager, at politikerne tror, at de nuværende beboere vil sælge deres biler, når det bliver ubehageligt nok, men det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Man ikke vil udvide antallet af parkeringspladser til os der er her allerede - fred være med det. Det er masser af ny beboelse og erhverv uden tilhørende parkeringspladser der gør det helt uacceptabelt. I ødelægger vores lokalområde, som nu vil drukne i ulovlige parkeringer og endnu flere cirklende biler på jagt efter en plads. Det er fortsat en gåde, at der i at af Danmarks tættest bebyggede områder skal presses endnu mere beboelse ind. Mvh, Martin Nørgaard
Læs høringssvar fra Martin Nørgaard
Indsendt af:
Rikke Kornerup
Dato: 13. juni 2022
Svarnummer:
4
By:
København N
Postnr.:
2200
Hver eneste dag efter kl. 16 cirkulerer biler langsomt rundt om bygningerne her på Nuuks Plads i desperation efter en parkeringsplads. Flere biler ender på fortovet eller i ulovlige hjørneparkeringer. Parkeringspladserne ved Nuuks Plads er allerede alt for få med enorm overbelægning, mens mange beboere, herunder især børnefamilier og pendlere, har brug for deres biler til at komme ud af byen i det daglige. Det er særdeles urealistisk, virkelighedsfjernt og arrogant over for os beboere at gå efter en 0-norm i et så allerede presset område, hvor vi i så fald vil opleve endnu flere cirkulerende biler, ulovlige parkeringer og frustrerede familier. Der er en oplagt mulighed for at bygge en underjordisk parkeringskælder i forbindelse med det nye byggeri, og den mulighed er det hovedløst at fravælge. Hensynet til os, der bor her, er helt borte.
Læs høringssvar fra Rikke Kornerup
Indsendt af:
Simon Sandfeld
Dato: 12. juni 2022
Svarnummer:
3
By:
København N
Postnr.:
2200
Vedr. ønsket om 0-parkeringsnorm for området. Som beboer i området nær Nuuks Plads (Struenssegade) er jeg dybt forundret over først borgerrepræsentationens og senere økonomiforvaltningens disposition om ikke at lave parkeringspladser i forbindelse med opførelse af mellem 4000 og 7500 kvm boliger, plus supermarkeder og andre faciliteter på Nuuks Plads. Jeg ser nemlig de parkeringsudfordringer der allerede nu præger området til hverdag. Alle gader omkring Nuuks plads er altid fuldt belagt, og ofte ser jeg "kreative" og iøvrigt ulovlige parkeringer i de sene aftentimer, da folk er desperate for at kunne parkere deres bil. I vores eget område omkring Rantzausgade er der også pres på pladserne, ikke mindst fordi at hele Ratzausgade ikke er omfattet af beboer-licensen i dagtimerne, og defor reelt set kun kan bruges af pendlere. Når jeg så samtidig læser at Teknik og Miljøforvaltningen i parkeringsnotat af 27. august 2021 (bilag 4 parkeringsnotat) tydeligt konkluderer at "der ikke trafikfagligt kan argumenteres for at de planlagte funktioner kun har afsætningsbehov", samt at "bemærkning 6 ikke kan benyttes til at lave en konkret vurdering med henblik på en 0-norm" begynder det at virke demonstrativt naivt fra politikernes side.  Det notat viser med al ønskelig tydelighed de udfordringer jeg ridser op ovenfor, og det er mig en gåde at man sidde et notat fra egen forvaltning fuldstændig overhørig.  Jeg er derfor imod 0-normen i dette område, og kan kun foreslå at der etableres underjordisk parkering i forbindelse med det nye byggeri. Hvis dette så også kunne være Københavns første parkeringskælder udelukkende for el-biler ville det jo bare være et smukt tiltag til international efterlevelse. 12/6-22 -Simon Sandfeld
Læs høringssvar fra Simon Sandfeld
Indsendt af:
Sabine Kjærulff
Dato: 12. juni 2022
Svarnummer:
2
By:
København
Postnr.:
2200
Vedr. 0-norm for parkering ved nyt byggeri på Nuuks plads er dette fuldstændig urimeligt. Der er lavet parkeringsnotat for området, der viser, at der i forvejen er for få pladser i området, hvilket burde være svar nok ift., hvorvidt der kan bygges flere boliger og erhverv uden tilsvarende mulighed for parkering (Parkeringsnotat fra. d. 27.08 2021). Københavns kommune sælger lige nu flere beboerlicenser, end der er pladser til, hvilket ikke er rimeligt og det er jo ikke en mulighed at nægte nye beboere en p-licens med henvisning til, at de bor ovenpå en metrostation (dette ville nok også gøre lejlighederne svære at sælge).  Vi forstår alle ønsket om færre biler i byen, men så længe der bor mennesker i området, som bruger og har behov for at bruge deres bil hver dag (hvilket p-notatet viser), giver det ikke mening at ignorere problemet. Tværtimod giver det kun større problemer med biler, der cirkulerer rundt i området i alle de omkringliggende gader og skaber trafikale problemer til gene for alle- både beboere med og uden biler- sådan er det allerede nu. Det eneste rigtige er, at anlægge p-kælder med p-norm 1 pr. 100 m2 bolig samt pladser til erhverv tilsvarende krav i kommuneplanen med mulighed for at alle p-pladser i øvrigt kan konverteres til el pladser, da dette også er en kæmpe mangel i området, såfremt vi skal gå en grønnere fremtid i møde. Bilerne væk fra gaden og ned under jorden.. og få så lavet nogle flere ladestandere!  Mvh
Læs høringssvar fra Sabine Kjærulff
Indsendt af:
Jytte Juul Vind
Dato: 9. juni 2022
Svarnummer:
1
By:
København N
Postnr.:
2200
Det her er en stor protest mod byggeriet. Da Nørrebro er så tæt befolket i forvejen, er det helt urimeligt at placere endnu 2 store ejendomme i dette område. Hvorfor tager politikerne ikke hensyn til den tætte befolkning i området. Er det kun profit, der tæller? Det er meget trist med dette byggeri. Venligst Jytte Juul Vind  
Læs høringssvar fra Jytte Juul Vind