Nuuks Plads tillæg 1 - ny supplerende høring

Lokalplanen vil udpege to bygninger som bevaringsværdige og muliggøre nybyggeri.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

9. juni 2022 til 30. juni 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. juni 2022

Høring ikke åben

Lokalplanen er vedtaget

Se høringsside for tillæg 1 til lokalplan 489

Lokalplanforslag i ny supplerende høring

Københavns Borgerrepræsentation besluttede den 4. november 2021, ved behandlingen af den endelige vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads Metrostationsplads, at sende sagen tilbage til Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen for at få fremlagt et kommuneplantillæg med en 0-norm for parkering i lokalplanområdet og et tilsvarende revideret lokalplanforslag. Derfor sendes væsentlige ændringer nu i supplerende høring.

Hent supplerende høring af Nuuks Plads tillæg 1 som PDF (16 mb)

PDF'en består af 15 siders supplerende høringsmateriale lagt foran det tidligere supplerende høringsmateriale og det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag. 

Den supplerende høring blev offentliggjort på Plandata.dk den 9. juni 2022.

Kommuneplantillæg

Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen i perioden fra den 9. juni til den 5. september 2022 gennemfører en offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg for Nuuks Plads om en 0-parkeringsnorm.

Se høring af forslag til kommuneplantillæg. 

Tidligere materiale

Se høringsside for første supplerende høring af Nuuks Plads tillæg 1

Se høringsside for lokalplanforslag Nuuks Plads tillæg 1

Kontakt