Kort over p-zone Sundbyøster

3 timers tidsbegrænset p-zone i Sundbyøster

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København

Høringsfrist:

4. juli 2022
Indsendt af:
Camilla Kruse
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
18
By:
København
Postnr.:
2300
Det er meget velkomment at der indføres parkeringsbegrænsninger vha 3 timers regler i området. Vi er voldsomt generet af pendlere og langtidsparkerede campingvogne mv, ligesom vores veje bruges til folk der skal ud at rejse og parkerer gratis her i stedet for i lufthavnen. Vi glæder os derfor til, at det bliver nemmere at finde parkering til os beboere og til, at området forhåbentlig får mindre trafik og "fremmede" parkeringer.
Læs høringssvar fra Camilla Kruse
Indsendt af:
Erhardt Franzen
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Sundbyernes GrundejerFællesskab
By:
København S
Postnr.:
2300
Overordnet ønsker SGF i situationen, at opfordre Københavns Kommune til at forholde sig til den samlede trafikale situation på Amager, og hvad der skal gøres ved tingene i fremtiden for, at det hele ikke sander til i total trafikal ufremkommelighed på Øen. I vedhæftede fil er hele vort høringssvar. 
Læs høringssvar fra Erhardt Franzen
Indsendt af:
Rikke Lyngdam
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
16
By:
København K
Postnr.:
1264
Vi tilslutter os at det er nødvendigt at se på parkeringsforholdene omkring metrostationerne på Amager. Det er helt tydeligt, at området ol sommeren bruges til langtidsparkering for rejsende fra lufthavnen og som pendlerparkering for rejsende til København, der benytter metro.  Vi som bor i andelshaverne Strandbo og har (for vores vedkommende igennem 23 år) haft Amager som bolig hele sommeren, kan ikke se logikken i, at et parkeringsforbud skal ramme os. Det vil helt essentielt og funktionelt gribe ind i vores hverdag, når vi ikke kan bruge eller overnatte i vores kolonihaver og have den samme mulighed for at bruge sin bil som alle andre beboere i området. Vi må ikke flytte vores adresse til Amager jvf lovgivning og vil derfor ikke kunne opnå en licens ud fra det nuværende forslag.   Der må kunne findes en teknisk løsning for os beboere der og vores gæster. Det er nemt at se hvem der bor i kolonihaverne, da det er registreret hos Skat og BBR. Det er meget svært at forstå, at man har lavet et forslag, velvidende at det vil ramme en masse familiers liv og hverdag så indgribende. Det har næppe været nogen politikers hensigt på noget tidspunkt? Mvh  Rikke Lyngdam og Keld Pedersen, Strandbo HF
Læs høringssvar fra Rikke Lyngdam
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 1. juli 2022
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Lokaludvalgets høringssvar er vedhæftet
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Ernst Larsen
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
14
Virksomhed / Organisation :
A/H Elmely
By:
København S
Postnr.:
2300
Andelshaveforeningen Elmely (AH Elmely) består af 36 andelshavere med adresse på Hedegårdsvej fra Femøren Metrostation til Amager Strandvej. Andelshaverne i AH Elmely benytter Hedegårdsvej som parkering og det stadigt stigende antal langtidsparkeringer på Hedegårdsvej for rejsende til og fra Kastrup Lufthavn samt pendlere med arbejdsplads i København har gjort det til et urimeligt lotteri for de lokale andelshavere at finde en parkeringsplads. AH Elmely er derfor enige i forslagets intension, nemlig at indføre parkeringszoner, så parkeringsproblemerne ikke blot flyttes rundt på Amager. Bestyrelsen for AH Elmely mener, at andelshaverne skal have mulighed for at få parkeringslicens til parkering af deres egne biler, fordi: 1) Andelshaverne betaler ejendomsskat til Københavns Kommune, og i 2021 betalte andelshaverne tilsammen over 153.000 kr. i ejendomsskat. Dermed er andelshaverne sidestillede med andre grundejere. 2) AH Elmely er placeret på nordsiden af Hedegårdsvej fra Femøren Metrostation til Amager Strandvej. På sydsiden er erhvervsbyggeri med egne parkeringsarealer, som er forbeholdt medarbejdere og virksomhedernes gæster. Der er derfor ikke andre beboere på denne strækning af Hedegårdsvej end andelshaverne, hvorfor parkeringslicenser til andelshaverne ikke vil reducere andre beboeres parkeringsmuligheder på denne del af Hedegårdsvej. Afslutningsvis vil bestyrelsen for AH Elmely sammenfatte, at forslaget er godt og nødvendigt, og at andelshaverne på den nævnte del af Hedegårdsvej kan erhverve parkeringslicens uden det vil gå ud over andre lokale beboeres parkeringsmuligheder. Med venlig hilsen Ernst Larsen Bestyrelsesformand Andelshaveforeningen Elmely Hedegårdsvej 165, 2300 København S
Læs høringssvar fra Ernst Larsen
Indsendt af:
Anette Breitenstein
Dato: 27. juni 2022
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
HF Strandbo
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1900
Jeg støtter forslaget om en begrænsning af pendlertrafik og langtidsparkerede biler i området, men det skal ikke være på bekostning af de kolonihaveejere, der allerede nu uden parkeringsproblemer parkerer i de kommende parkeringszoner. Af de 108 andelshaveejere i HF Strandbo er det nok under halvdelen, der bor i kolonihaverne hele sæsonen, og det er sandsynligvis også under halvdelen, der har bil. De kolonihaver, der findes i de kommende parkeringszoner, er placeret i villaområder, hvor der ikke er samme mangel på parkeringspladser, som der sandsynligvis er i områder med etagebyggeri. Min holdning er, at kolonihaveejerne skal kunne få en beboerlicens til deres bil, uanset om de har folkeregisteradresse i Københavns Kommune eller i en anden kommune. Som flere andre har pointeret i deres høringssvar, må vi ikke bo permanent i kolonihaverne, og vi har derfor heller ikke folkeregisteradresse her. Til gengæld kan jeg godt leve med, at vi kun får beboerlicens for et halvt år – fra april til oktober – da vi ikke må overnatte i haverne i vinterhalvåret. Antallet af gæstelicenser bør også være højere end 10. Ud over hensynet til kolonihavebeboerne bør kommunen også tage hensyn til sine ansatte på skolerne i området, som ikke kan rende ned og flytte bilen hver tredje time!
Læs høringssvar fra Anette Breitenstein
Indsendt af:
Tino Honoré
Dato: 25. juni 2022
Svarnummer:
12
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
Kæbenhavn S
Postnr.:
2300
Hvorfor bruges problemet omkring parkering ved metrostationer som argument for at det på den anden side af Bachersvej er nødvendig at indføre P-Zone. De eneste det går ud over er vores gæster, som skal ud og flytte bil midt i besøget. Der er meget få personer, som agter at stille bilen og gå over 1km med en kuffert for at stige på metro til lufthavnen. Det har vi ikke engang selv lyst til at gøre. Det er ikke, vil aldrig blive et problem så langt fra en metrostation. Hvorfor indføre et så begrænsende forbud uden grund? Handler det i bund og grund om bare at gøre det besværlig at have bil? Sagt ovenikøbet som grundejer, der vil få en P-licens, og dermed er homesafe. Jeres argumentation for at indføre Phzone er så langt fra virkeligheden at det skriger til himlen og alene underbygget ud fra erfaringer fra Lergravsparken og Øresund station. Forslaget om at indføre P-zone på den anden side af Bachersvej er altså at gå gor langt. Fornuft er efterhånden en mangelvare og åbenbart styret af en retorik omkring færre biler i byen. Men dette er bare for langt at gå og uden en bæredygtig argumentation. Dialogen i vores og tilstødende GF viser med tydelighed en stor modstand mod tiltaget, men borgerinvolvering er pbenbart ligegyldig og magtfuldkommenheden endnu en gang vist frem. Private fællesveje med mange udgifter for den enkelte grundejer har endnu engang vist sig alene at være til KK's fordel, da i for at sige det lige ud skider på involvering af de berørte.
Læs høringssvar fra Tino Honoré
Indsendt af:
Brian Buus Pedersen
Dato: 24. juni 2022
Svarnummer:
11
By:
København S
Postnr.:
2300
Høring om kommende tidsbegrænset parkeringszone Sundbyøster Vi er helt enige i argumenterne for forslaget om at indføre tidsbegrænsede parkeringszoner i Sundbyøster. Et stadigt voksende antal langtidsparkeringer for rejsende til og fra Kastrup Lufthavn samt city-pendlere uden for lokalområdet har gjort det til et urimeligt lotteri for de lokale beboere at finde en parkeringsplads. Vi er også enige i, at indførelsen af parkeringszoner skal ske i nøje koordination med tilgrænsende områder, så parkeringspresset ikke blot skubbes rundt i områderne pga. uens regulering. Som andelshavebeboere på Hedegaardsvej har vi desuden følgende bemærkninger: Vi er enige i de mange andre afgivne høringssvar, som fremhæver, at indførelsen af tidsbegrænsede zoner ikke må bringe de nuværende beboere i koloni- og andelshaver i en endnu værre situation end i dag. Derfor er det helt afgørende at sikre, at koloni- og andelshavere på lige fod med andre beboere i de berørte områder kan ansøge om beboerlicenser, gæstelicenser og øvrige relevante licenser. Indførelse af parkeringszoner uden hensyn til haveejernes legitime adgangsbehov, vil være en dramatisk, pludselig og historisk forringelse af mange tusinde menneskers muligheder for at udnytte deres haver. Dette har vel aldrig været det politiske formål med indførelse af parkeringszoner, der jo netop skal skabe mere rimelige parkeringsforhold for alle de lokale beboere? Som andre grundejere betaler vi i vores haveforening ejendomsskatter til kommunen mv. og vi vil derfor finde det ganske urimeligt, hvis vi afskæres fra adgang til tilsvarende parkeringslicenser på de veje, der i lokalområdet støder op til haveforeningerne.   I det samlede billede af parkeringspresset i København bør også huskes, at brugerne af koloni- og andelshaver frigør pladser andre steder i byen, når de parkerer ved haverne.   På Hedegaardsvej – på ikke mindst den første lange delstrækning fra Amager Strandvej frem til den anden side af Femøren Metrostation – vil der opstå mange ledige parkeringspladser, hvis de lokale havebeboere ender med at blive afskåret fra beboerlicenser hertil. En 3-timers tidsbegrænsning her vil kun blive udnyttet af ganske få med et kort ærinde, idet der hverken er butikker eller andre erhverv m.v. til at skabe behovet.   Med venlig hilsen Brian Buus Pedersen Marianne Lykke Thomsen  
Læs høringssvar fra Brian Buus Pedersen
Indsendt af:
Birgit Andersen
Dato: 23. juni 2022
Svarnummer:
10
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg ser generelt frem til indførelsen af 3- timers parkerings zone i området. Som pensionist får jeg dog ofte overnattende gæster, både på hverdage  og i weekender. Muligheden for et større antal gæstelicenser vil afhjælpe dette.
Læs høringssvar fra Birgit Andersen
Indsendt af:
Mikkel
Dato: 10. juni 2022
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
Opbakning herfra til forslaget om 3 timers tidsbegrænset p-zone på hverdage fra 08-22 i Sundbyøster, så parkeringspresset ikke er så højt og områdets parkeringspladser ikke fyldes op af udefrakommende køretøjer og/eller langtidsparkeringer. Ang. gæstelicenser bør det overvejes, eftersom der arbejdes på en (fuldautomatiseret) elektronisk løsning, at der tildeles eks. 10 gæstelicenser pr. husstand pr. kvartal, som udløber efter det pågældende kvartal og dermed ikke kan akkumuleres. Et nyt kvartal giver 10 nye licenser. Det giver ca. mulighed for en gæsteparkering pr. uge i gennemsnit. Gæstelicensen kan fortsat gælde for én kalenderdag til det køretøj, som licensen er udstedt til. Kommunen opfordres samtidig til at informere områdets beboere direkte om, hvortil og hvordan der kan søges om optegning/opstribning eks. med gul kantstensmarkering hen til indkørsler eller carporte for at markere, hvortil der kan parkeres uden at beboernes ind-/udkørsel fra ejendommen chikaneres.  Samme information bør gives om såkaldte ”servicemarkeringer”. Informationen bør også indeholde beskrivelse af, om optegningen kan købes af eller via kommunen. 
Læs høringssvar fra Mikkel
Indsendt af:
Ulla Gudjonsson
Dato: 7. juni 2022
Svarnummer:
8
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er en rigtig god ide at udvide 3-timers parkeringszonen. Dog skal begrænsningen være i tidsrummet 8.00-22.00. Og antallet af gæste parkeringsbilletten skal være 30 stk årligt (10 stk er alt for lidt). En løsning skal også findes for kolonihaveforeningerne, så beboerne kan parkere i nærheden af deres haver i sommerhalvåret. 
Læs høringssvar fra Ulla Gudjonsson
Indsendt af:
Henrik Bendixen
Dato: 2. juni 2022
Svarnummer:
7
By:
København S
Postnr.:
2300
Som helårsbeboer i italiensvejkvarteret kan jeg kun bifalde beslutningen om tretimers parkering i området. Det vil genere mindre trafik her og andre steder i København og bedre forhold for alle herunder svagere trafikanter
Læs høringssvar fra Henrik Bendixen
Indsendt af:
Kirsten Bjørn
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
Steen Kilstrup
By:
København S
Postnr.:
2300
Af hensyn til sikker skolevej for børnene på Skolen ved Sundet, bør der være parkering forbudt på fortovssiden på Italiensvej. På sydsiden fra Fredenshøj Alle til Engvej, og på nordsiden fra Backersvej til Engvej. Små cyklister kan ikke orientere sig, hvis der holder biler her, når de skal over Italiensvej.  
Læs høringssvar fra Kirsten Bjørn
Indsendt af:
Nina Flagstad
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
HF Strandbo
By:
København S
Postnr.:
2300
Det sætter kolonihaveejerne langs Strandvejen i en vanskelig situation, hvis de ikke kan købe en ekstra parkeringstilladelse. Se sådan på det, at når de holder herude, bliver der en plads fri et andet sted i byen. En winwin for alle. Sæsonparkering.
Læs høringssvar fra Nina Flagstad
Indsendt af:
Jonas Goldin Diness
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
4
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Det kan være en fin idé at begrænse mulighederne for parkering i området. Imidlertid bør man tage højde for, at der findes mange haveforeninger i området, hvor folk overnatter eller bor i sommerhalvåret uden at have folkeregisteradresse dér. Det ville være til unødig ulempe for disse haveejere at afskære dem fra tidsubegrænset parkering, når de er i deres haver. Det bør derfor gøres muligt for ejere af fritidshuse i området at søge om beboerlicens på lige fod med andre beboere.
Læs høringssvar fra Jonas Goldin Diness
Indsendt af:
Martin Glarvig
Dato: 30. maj 2022
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Samarbejdet
By:
København S
Postnr.:
2300
I grundejerforeningen Samarbejdet (Amagerbrogade - Amsterdamvej - Grækenlandsvej) er vi positive overfor forslaget som har været vendt på vores ordinære generalforsamling. Dog ønsker vi zonen udvidet til at dække vores forening også, i særdeleshed Amsterdamvej. Amsterdamvej er den sidste og eneste private-fællesvej i udkanten af zonen før offentlige veje, som ikke er dækket af zonen. Vi er derfor stærkt bekymrede for om vi får flyttet yderligere parkering til vores i forvejen godt pakkede private fællesvej. Såfremt vi kan få udvidet zonen er der generelt en positiv tilbagemelding fra vores medlemmer.
Læs høringssvar fra Martin Glarvig
Indsendt af:
Nick Vikander
Dato: 28. maj 2022
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Se pdf
Læs høringssvar fra Nick Vikander
Indsendt af:
Marie Sander
Dato: 25. maj 2022
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2300
Indførelsen af tidsbegrænset parkeringszoner på Amager er en udmærket idé. Det er dog relevant at have for øje, at der i området er mange kolonihaver/andelshaver, hvor folk bor i sommerperioden. Derfor bør det også være muligt for disse andelshavere, der har egen bil, at få parkeringslicens på lige fod med andre beboere i området, således man kan parkere uden begrænsning, når haverne besøges.  
Læs høringssvar fra Marie Sander