Høring: Kultur- og idrætsfaciliteter i Tunnelfabrikken på Nordhavn

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at sende materiale om kultur- og idrætsfaciliteter i Tunnelfabrikken på Nordhavn i høring

Høringsfrist:

20. juli 2020
Indsendt af:
Pia Nisted
Dato: 20. juli 2020
Svarnummer:
50
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Fremtidens Gymnastik i København
By:
Frderiksberg
Postnr.:
2000
Høringssvar vedr. mulighed for kommunale kultur- og idrætsfaciliteter i Tunnelfabrikken Netværket, Fremtidens Gymnastik i København (FGK), der repræsenterer gymnastikforeninger i Københavns Kommune, vil med dette høringssvar påpege vigtigheden i at prioritere de af KFF påpegede indendørsfaciliteter, som multihal og motorikhal. Med disse faciliteter vil man tiltrække piger til, fordi Gymnastik har en overrepræsentation af aktive piger, og desværre en underrepræsentation af aktive piger i gymnastikforeninger i Københavns Kommune i forhold til landsgennemsnittet. Københavns Kommune er præget af en underrepræsentation af faciliteter til Gymnastik. Fakta om gymnastik fremgår af side 2 i det vedhæftede dokument. Den store nye bydel i Nordhavn har brug for gymnastikfaciliteter, der kan rumme foreningstilbud, der går på tværs af aldersgrupper, køn og sociale forhold. Herudover er Tunnelfabrikken et oplagt sted til at etablere et GYMNASTIKKENS HUS. En facilitet der rummer de mange gymnastikgenrer bl.a. - Rytmiske og akrobatiske aktiviteter på gulv - Spring på bane og i minitrampolin - Spring i stortrampolin. Et GYMNASTIKKENS HUS, der kan integrere indendørs og udendørs aktivitetstilbud og bygge bro til de kulturelle tilbud, der også skal være en del af Tunnelfabrikken i Nordhavn. Det har Københavns Kommune, børnene, pigerne, borgerne og gymnastikforeningerne fortjent.  FGK netværkets vision for GYMNASTIKKENS HUS fremgår af side 3 og 4 i det vedhæftede dokument. Fremtidens Gymnastik i København (FGK) stiller sig til rådighed med viden om gymnastik og faciliteter til gymnastik. Med venlig hilsen Fremtidens Gymnastik i København    
Læs høringssvar fra Pia Nisted
Indsendt af:
Lotte Molsing
Dato: 20. juli 2020
Svarnummer:
49
Virksomhed / Organisation :
Dansk Klatreforbund
By:
Brøndby
Postnr.:
2605
Klatrefaciliteter i Tunnelfabrikken. København mangler faciliteter til at klatre. Dansk Klatreforbund har samarbejdet med mange klatreklubber og frivillige i fælleskab med kommuner, fonde og andre interessenter om nyskabende faciliteter, der giver mulighed for klatring. Idrætten er i udvikling - ikke bare i Danmark, men i hele verdenen. Dansk Klatreforbund kan se en vækst på knap 25 % i vores medlemstal - og klatring er derfor en af de idrætsgrene med størst vækst sammenlignet med andre idrætsforbund. Behovet er stort, og i flere af hovedstadens klubber er der lange ventelister for at få lov at blive medlem. Dansk Klatreforbund kan stille ressourcer til rådighed omkring udvikling af faciliteter i Tunnelfabrikken og kan yde rådgivning om brugbare klatrefaciliteter til gavn for mange københavnere.  Vi vil invitere flere engagerede klatrere fra hovedstadens klubber og enkeltpersoner, som kan give et bidrag til Københavns Kommune og projektet i Tunnelfabrikken. I kan i samarbejde med os få en gruppe, der arbejder på tværs af flere, og som alle ønsker at kunne klatre i Tunnelfabrikken.  Dansk Klatreforbund foreslår både højvæg - på omkring 15 meter og bouldervægge i et større areal til gavn for mange aktive på samme tid. Vi håber, at der vil kunne skabes plads til både børn, unge og voksne med en idræt, der samler borgere på tværs af alder og køn. Særligt ser vi, at klatring formår at få unge i gang med at bevæge sig i en ny form for fællesskab i aktive træningsmiljøer på tværs af niveau. Andre har givet høringssvar, som også omhandler klatring. Som forbund er vi meget glade for at se flere har budt ind med forslag, som går i spænd med forbundets idéer, og vi håber at kunne bidrage med idéer til det spændende projket i Tunnelfabrikken. 
Læs høringssvar fra Lotte Molsing
Indsendt af:
Peder Nedergaard
Dato: 20. juli 2020
Svarnummer:
48
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nordhavn IF
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på et udvalgsmøde d. 19. maj 2020 at sende en indstilling vedrørende mulighederne for kommunale kultur- og idrætsfaciliteter i Tunnelfabrikken i Nordhavn i høring. Nordhavn IF støtter høringssvaret fra DGI Storkøbenhavn.   Med venlig hilsen   Peder Nedergaard, formand Nordhavn IF
Læs høringssvar fra Peder Nedergaard
Indsendt af:
Kasper Lund Kirkegaard pva. bestyrelsen i DGI Storkøbenhavn
Dato: 20. juli 2020
Svarnummer:
47
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
DGI Storkøbenhavn
By:
Kbh. V.
Postnr.:
1552
Se gerne vedhæftede høringssvar fra DGI Storkøbenhavn, tak.
Læs høringssvar fra Kasper Lund Kirkegaard pva. bestyrelsen i DGI Storkøbenhavn
Indsendt af:
Henrik Bjørn Bertelsen
Dato: 20. juli 2020
Svarnummer:
46
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
GymKøbenhavn - Gymnastik og Scenekunst
By:
Humlebæk
Postnr.:
3050
Herværende høringssvar søger at henlede opmærksomheden på de mangfoldige og fundamentale bevægelseskvaliteter der er i gymnastikken – i gymnastikrelaterede og ekspressive aktiviteter. Desværre er gymnastikken gemt og glemt i Danmark i almindelighed og i København i særdeleshed, hvilket forvaltningens oplæg bekræfter. Gymnastikken er grundlæggende for den kropslige, fysiske og motoriske kapacitet og identitet. Ingen aktivitetsform har i sit DNA en mere alsidig tilgang til børn og unges fysiske udvikling og de deraf afledte positive effekter på trivsel og læring. Effekter der også er virksomme for voksne, ældre og grupper af socialt udsatte. Gymnastik er den idræt der har flest medlemmer i Danmark (sammenlagt DGI og DIF/GymDanmark), men grundet manglende faciliteter (læs: almindelige skolegymnastiksale kan ikke bruges til nutidens gymnastik) er den procentuelle andel af medlemmer i København i forhold til indbyggerantallet voldsomt under landsgennemsnittet. I GymKøbenhavn ønsker vi et sted der kombinerer alle gymnastikkens aktiviteter med udgangspunkt i et åbent gymnastikbegreb der indbefatter de forskellige gymnastikformer: Træning og motion, inkl. udendørs gymnastiksal, Opvisning og performance samt Konkurrence Vi opererer med alle GymDanmarks 8 aktivitetsformer: Sjipning, Redskabsgymnastik, Trampolin, Tumbling, Dobbelt Minitrampolin, TeamGym, Rytmisk Sports Gymnastik, Grand Prix og Æstetisk - gymnastik GymKøbenhavn kombinerer de traditionelle gymnastikaktiviteter med en bred palette af scenekunst aktiviteter, som ny cirkus, gøgl, dans, drama, parkour, stunt etc. Traditionelt dyrkes gymnastik indendørs med en sæson fra primo september til primo april. Moderne gymnastikcentre med permanente redskabsopstillinger og skumgrave er dog dyre at etablere og der eksisterer kun et sted i København, nemlig Grøndal Multicenter. De gammeldags skolegymnastiksale kan i princippet ikke længere bruges til gymnastik – og i givet fald skal redskaber slæbes ud og pakkes ind igen til hver træning. Det er ikke specielt attraktivt for nutidens børn og unge. Børns motorik og koordinationsevne er generelt meget dårlig, hvorfor vores primære fokus er på børn og unge, på bredde- og begyndergymnastik. Alle københavnere, nye som gamle, skal kunne afprøve deres motoriske evner og se at gymnastik er sejt og sjovt. Gymnastik er grundlæggende for andre kulturaktiviteter i almindelighed og andre idrætter i særdeleshed. Ideen er at ændre tilgængeligheden og muligheden for at dyrke gymnastik, ved at etablere et Gymnastikkens Hus, inkl. en udendørs gymnastiksal, for derigennem at kompensere for manglende bevægelseserfaringer ved at lege og øve sig i det fri. Vi vil slippe gymnastikken fri. Åbne gymnastikken for nye målgrupper og være synlig i det ellers meget lukkede og inaktive boligområde. Gymnastikkens Hus som en del af Tunnelfabrikken kan bidrage til områdets positive profil, gøre noget ved facilitetsmanglen på det gymnastiske område i København og blive et samlingssted for borgere og gæster i og fra Nordhavn, København, Norden og Nordeuropa. GymKøbenhavn – Gymnastik og Scenekunst går gerne i dialog med relevante myndigheder vedr. herværende ideer og perspektiver. Gymnastikken er ikke for sjov, men det skal gerne være sjovt! De bedste hilsner Henrik Bjørn Bertelsen Formand, GymKøbenhavn – Gymnastik og Scenekunst
Læs høringssvar fra Henrik Bjørn Bertelsen
Indsendt af:
Morten Damkjær Nielsen
Dato: 17. juli 2020
Svarnummer:
45
Virksomhed / Organisation :
Dansk Bjerg- og Klatreklub
By:
København
Postnr.:
1432
Høringssvar angående “Kultur og Idrætsfaciliteter i Tunnelfabrikken på Nordhavn” Dansk Bjerg- og Klatreklub (DBKK) vil meget gerne indgå i et samarbejde om etablering af en ny klatrevæg i Nordhavn og vil gerne stå for driften efterfølgende. DBKK blev etableret i 1951 og har arbejdet for at skabe gode træningsfaciliteter til danske klatrere lige siden, først i hele landet men i den seneste årrække med et primært fokus på København. I 2013 fik vi ved hjælp af tilskud fra Københavns Kommune etableret vores anden klatrehal på Refshaleøen (Blocs & Walls). Klubben er siden vokset fra ca. 600 til 2000 medlemmer (heraf ca. 350 medlemmer under 21år) og vi er derfor nu på udkig efter udvidelsesmuligheder. DBKK har et aktivt træningsmiljø med holdtilbud til alle aldersgrupper fra 3år til voksen og har gennem de seneste tre år arbejdet målrettet på at udvikle talent- og elitemiljøet i klubben. Dette i samarbejde med Team Copenhagen. På nuværende tidspunkt har DBKK ca. 200 børn og unge på hold, og der er venteliste for at komme ind. Efterspørgslen på klatretræning for børn og unge i København er massiv og idrætten oplever generelt en stor vækst i disse år med optagelse på OL programmet i Tokyo 2021. En yderligere klatrefacilitet i Tunnelfabrikken vil give mulighed for at efterkomme den stigende efterspørgsel blandt alle målgrupper og aldersgrupper, herunder også børn og unge der ønsker et idrætstilbud af høj kvalitet. 
Læs høringssvar fra Morten Damkjær Nielsen
Indsendt af:
Inger Hutters
Dato: 15. juli 2020
Svarnummer:
44
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Havnekomité
By:
København
Postnr.:
2100
Høring om Kultur- og idrætsfaciliteter i Tunnelfabrikken på Nordhavn. Der er en stigende interesse for at give plads til mere vild natur i Danmark og de sidste måneder har vist, at behovet for bynær natur og opholdsmuligheder langs vandet er meget stort,  især i København. Østerbro Havnekomité har sammen med 9 andre grønne organisationer i over et år arbejdet på at løse den udfordring og har i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab Aps. udarbejdet en plan på 100 ha bynær natur i Ydre Nordhavn – Nordhavn Naturpark. Planen er at etablere en større sammenhængende grøn struktur i nord-syd-gående retning, der forbinder flere naturtyper og har et stort rekreativt potentiale. Det er et relevant bud på en værdifuld grøn lunge med vild natur, der skalamæssigt passer til den nye bydel, og hvortil der er nem adgang for alle, ikke mindst Nordhavns beboere. Det er derfor af stor betydning, at man i det kommende lokalplan arbejde  friholder de 100 ha i Nordhavns Naturpark, som naturområde. Den kommende lokalplan for Tunnelfabrikke bør omhandle  Tunnelfabrikken og området vest for Tunnelfabrikken. Vi ønsker ikke permanent eller midlertidig bebyggelse øst for Tunnelfabrikken. Det er rigtigt, at der nu satses på Kultur- og fritidsaktiviteter i Nordhavn. Men aktiviteterne må respektere, at området Stubben, som indgår i Nordhavns Naturpark, er et vigtigt fugleområde på niveau med Utterslev Mose. Udendørs aktiviteter ved Tunnelfabrikken må derfor være støjmæssigt afdæmpede. Desværre ser det endelige projekt ud til at blive for dyrt til at gavne det kulturelle vækstlag og muligheden for billige mødelokaliteter, som er nødvendige for at udbygge et deltagerdemokrati i Nordhavn.                  Vi vil fra havnekomiteen atter pege på, at containerterminalen er fejlplaceret. Den kommende trafik til og fra containerterminalen vil gøre det umuligt at gøre Nordhavn  til fremtidens bæredygtige bydel. Det kan stadig nås, at ændre beslutning og flytte containerterminalen til Køge, som der tidligere har været forslag om. Området, der indtil videre er udlagt til containerterminal i Nordhavn vil kunne løse behovet for f.eks kollegieboliger og alm. boliger i København.   14.7.2020   Inger Hutters    
Læs høringssvar fra Inger Hutters
Indsendt af:
Kenneth A. Balfelt
Dato: 6. juli 2020
Svarnummer:
43
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Kenneth Balfelt Team i regi af foreningen ARD
By:
København V
Postnr.:
1721
SaunaHaven - Mentalt restitutionscenter til forebyggelse af stress og øget livsglæde i Tunnelfabrikken Antallet af mennesker, der rammes af stress er stærkt stigende. Mange borgere er udfordret af dårligt fysisk, socialt og mentalt helbred og deraf følgende nedsat livskvalitet. I København siger 152.000 personer (25,3%) at de føler sig stærkt stressede.  Men på trods af denne store udbredelse af stress, handler den stressramte og dennes omgivelser typisk først, når denne er “gået ned”. Vi oplever derfor at den største udfordring i vores tid, er at skabe erkendelse af nødvendigheden af restitution som modtræk til vores overstimulering af hjernen - samt manglende kendskab til hvilke værktøjer vi kan gøre brug af til dette. Samtidig er der en selvforstærkende og kontraproduktiv effekt i, at jo mere stresshormon vi producerer, jo mere har vi brug for hvile og restitution - og jo sværere er det samtidigt at finde hvile i kroppen og hovedet til dette. Derfor foreslår vi at opføre et center som gør restitution attraktivt. Det skal være en skøn og behagelig oplevelse, hvor gæsten føler sig mødt, holdt, forkælet og kan tage rejsen imod større ro i dagligdagen. På den måde, er det ambitionen, at gøre saunahaven til en destination i sig selv. Noget lystbetonet. Projektet går ud på,  at skabe en konkret arkitektur, der integrerer stressreducerende elementer med rum for fysisk og psykisk kontemplation. Projektets målsætning er, at integrere de elementer som har påvist, eller i vores udviklingsarbejde viser sig at have, en god effekt for mennesker med stressrelaterede symptomer fra fx terapihaver, sauna, vinterbadning, desuden øvelser og uddannelse i stressreduktion (stilhed, af-digitalisering, elementer af yoga, meditation, mindfullness, compassion, m.m.) - men samtidig specfikt udvikle elementer som virker forebyggende og som kan tages med ud i vores dagligdags gøremål.  Se vedlagte projektbeskrivelse. 
Læs høringssvar fra Kenneth A. Balfelt
Indsendt af:
Ungeråd KBH
Dato: 2. juli 2020
Svarnummer:
42
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1600
Se vedhæftet fil. 
Læs høringssvar fra Ungeråd KBH
Indsendt af:
Kim Tach
Dato: 22. juni 2020
Svarnummer:
41
By:
kbh nv
Postnr.:
2400
Etablering af lovlig graffitivæg, ligesom Wall of Fame.  Der mangler gode lovlige graffiti vægge i København og mener at dette er en meget vigtig prioritering!
Læs høringssvar fra Kim Tach
Indsendt af:
Stine Hvid
Dato: 20. juni 2020
Svarnummer:
40
Virksomhed / Organisation :
Stine Hvid illustrations
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg tilslutter mig det store ønske om muligheden for flere lovlige vægge til kreativ udfoldelse for graffiti og streetart kunstnere i København. Ikke nok med at det vil være til utrolig glæde for kunstnere at få et sted med gode malerfacilieter i lovlige rammer, det vil også være et tilløbsstykke for andre borgere.  Kreative områder tiltrækker nysgerrige sjæle i alle aldre, og interessen er stor for netop kunst i det offentlige rum og på store flader.  Det ses fra byer rundt om i verden, at det gør gavn for ikke blot kunstnere, men også for borgere og ikke mindst for turister, som ser disse områder som et stort levende, omskifteligt gadegalleri at gå på opdagelse i. Området kan bruges på mange forskellige måder, og kan kombineres med en masse andre kreative fag med mulighed for værksteder, atelierpladser, øvelokaler, sport, spise, events etc. Jeg er helt sikker på at en ny spire af et kreativt område i København kan blive en kæmpe succes :-)
Læs høringssvar fra Stine Hvid
Indsendt af:
Mathias Peter Hansen
Dato: 20. juni 2020
Svarnummer:
39
Virksomhed / Organisation :
Vægudsmykning V/ MP Hansen
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
I København er mulighederne for at udfolde sig kreativt på lovlige mure og facader, desværre blevet indskrænket en del, efter den berømte Sydhavnen Hall og Fame blev revet ned i 2015. Derfor ville det være en drøm, der gik i opfyldelse, med nye, gode og offentlige malefaciliteter, hvor kunstnere har plads og frirum til at udfolde sig kreativt på vægge og facader. Jeg håber inderligt at dette kan blive en realitet, da der er hårdt brug for steder som disse i rundt om København. Mathias Peter Hansen
Læs høringssvar fra Mathias Peter Hansen
Indsendt af:
Alexander Witting
Dato: 19. juni 2020
Svarnummer:
38
By:
København N
Postnr.:
2200
Facader og vægge til kunst og graffiti København kan flotte sig med at være propfuld af dygtige muralister og graffitimalere, men desværre ikke rigtigt længere nogle steder de trygt og lovligt kan udtrykke deres kreativitet, og for nysgerrige og kunstinteresserede at følge med i processen. Man kunne håbe, at med nye kræfter i Københavns Kommune, der ville være åbne sind til sådanne tiltag igen. Tag endelig kontakt til mig hvis jeg kan være behjælpelig med råd og idéer. Mvh, Alex.
Læs høringssvar fra Alexander Witting
Indsendt af:
Martin Hoffensetz
Dato: 19. juni 2020
Svarnummer:
37
By:
Hvalsø
Postnr.:
4330
Det ville være fedt med gode malefacititeter, så unge håbefulde kunstnere kan udvikle deres talenter på lovlig vis.
Læs høringssvar fra Martin Hoffensetz
Indsendt af:
thor wenzell
Dato: 19. juni 2020
Svarnummer:
36
By:
Kbh nv
Postnr.:
2400
Jeg synes, at bedre faciliteter for graffitimalere og andre er en nødvendighed i Kbh.  Nordhavn fungerede fremragende til det formål før, og vil sikkert kunne gøre det igen...
Læs høringssvar fra thor wenzell
Indsendt af:
Steffen Gray
Dato: 19. juni 2020
Svarnummer:
35
Virksomhed / Organisation :
Street Studies Cph
By:
Ringsted
Postnr.:
4100
Kære Kultur- og Fritidsforvaltning Oplægget tegner en vision omkring et levende kreativt område, med masser af bottom-up kultur og iværksætteri. Street Studies er en civilsamfunds-organisation der arbejder med at spire kreative områder i Danmark, særligt med gavlkunst og gadegallerier i fokus. Den københavnske urban arts scene er internationalt anerkendt, med en række store og dygtige profiler. København er epicenteret for danske urban arts momentum, så gode rammer i Hovedstadsområdet er derfor afgørende for kunstformens nationale tilstedeværelse. Københavns kommune har mistet (næsten) alle områder hvor vores kunstnere kan folde sig ud og udvikle sig. Det er sket til trods for at den brede befolknig i stigende grad efterspørger denne type kunstoplevelser. Vi taler på vegne af en række Danske urban arts kunstnere, der især efterspørger kreative rum til udfoldelse. Forskning viser, at der er store fordele i at arbejde med urbane kunstformer i et nyt område. Især hvis der knyttes affordable art spaces, atelierer og udstillingslokaler. Det skaber kreativ tilstedeværelse, kulturelle begivenheder og atmosfære, som folk har interesse i at besøge. Denne atmosfærer harmonerer også godt med f.eks. Street food/Food trucks, der trives i en kreativ ramme. Vi håber at I har lyst til at gå i dialog omkring mulighederne, så Tunnelfabrikken kan blive et summende og kreativt område at besøge. Mvh Steffen Gray Street Studies Cph  
Læs høringssvar fra Steffen Gray
Indsendt af:
Lauritz Hansen
Dato: 19. juni 2020
Svarnummer:
34
Virksomhed / Organisation :
LZHN
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Savner meget sydhavenens Wall of Fame og generelt flere steder i KBH hvor der kan laves større kunst produktioner. Lad os få flere steder hvor der lan males lovligt :)))  - Lauritz
Læs høringssvar fra Lauritz Hansen
Indsendt af:
Michael Wisniewski
Dato: 19. juni 2020
Svarnummer:
33
Virksomhed / Organisation :
Murkunst.dk
By:
Kongens Lyngby
Postnr.:
2800
Mit navn er Michael Wisniewski. Jeg står bag firmaet Murkunst.dk og er huskunstner for Lyngby- Taarbæk kommune. I 33 år har jeg malet graffiti på de lovlige muligheder der har været, men i 2001 kom der en nultolerance politik der forsøgte at komme den vandaliserende del af miljøet til livs. Men det blev kun til gene for de lovlige interessehavere. Alle lovlige steder blev fjernet og mulighederne var virkelig få. I Sydhavnen blomstrede der et lovligt fristed op for graffitikulturen og blev hurtigt verdenskendt. Faktisk så kendt at det var markeret på turistkort over København. Stedet blev brugt af kunstnere, fotografer, filmfolk, musikere med meget mere. I 16 år havde vi et sted hvor kunsten kunne leve lovligt i København. Nu står vi igen i samme situsiation som i 2001, da Metroen har taget Sydhavn HOF (hall of fame) er der igen mangel på en location. Vi krydser fingre.
Læs høringssvar fra Michael Wisniewski
Indsendt af:
Michael Wisniewski
Dato: 19. juni 2020
Svarnummer:
32
Virksomhed / Organisation :
Murkunst.dk
By:
Kongens Lyngby
Postnr.:
2800
Mit navn er Michael Wisniewski. Jeg står bag firmaet Murkunst.dk og er huskunstner for Lyngby- Taarbæk kommune. I 33 år har jeg malet graffiti på de lovlige muligheder der har været, men i 2001 kom der en nultolerance politik der forsøgte at komme den vandaliserende del af miljøet til livs. Men det blev kun til gene for de lovlige interessehavere. Alle lovlige steder blev fjernet og mulighederne var virkelig få. I Sydhavnen blomstrede der et lovligt fristed op for graffitikulturen og blev hurtigt verdenskendt. Faktisk så kendt at det var markeret på turistkort over København. Stedet blev brugt af kunstnere, fotografer, filmfolk, musikere med meget mere. I 16 år havde vi et sted hvor kunsten kunne leve lovligt i København. Nu står vi igen i samme situsiation som i 2001, da Metroen har taget Sydhavn HOF (hall of fame) er der igen mangel på en location. Vi krydser fingre.
Læs høringssvar fra Michael Wisniewski
Indsendt af:
Jacoba
Dato: 19. juni 2020
Svarnummer:
31
By:
kbh v
Postnr.:
1704
København mangler generelt billige værkstedspladser til kunstnere. Derudover kunne det give mening med nogle gode offentlige udendørs malerfaciliteter- a la en lovlig væg som kunstnere kan male på. Et budget til udsmykning af større dele af yderesiden af bygningen kunne også være relevant for at skabe lokal visuel identitet og interesse i området. Et kommunalt kulturhus på adressen ville også give god mening. 
Læs høringssvar fra Jacoba
Indsendt af:
Peter Skensved
Dato: 19. juni 2020
Svarnummer:
30
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Institut for Urban Kunst
By:
København N
Postnr.:
2200
Forslag om streetart faciliteter i Tunnelfabrikken på Nordhavn. Se vedhæftede PDF.
Læs høringssvar fra Peter Skensved
Indsendt af:
Jens
Dato: 19. juni 2020
Svarnummer:
29
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Den store mangel på malerfaciliteter i området får den ulovlige graffiti til at gro. Hvis i gerne vil gøre noget godt for en afkriminaliserende ungdomskultur så hjælp med at få stablet flere lovlige steder at male på benene
Læs høringssvar fra Jens
Indsendt af:
Andreas Welin
Dato: 19. juni 2020
Svarnummer:
28
By:
Kbh
Postnr.:
2300
Hej. Jeg synes det ville være relevant at få installeret nogle faciliteter til udendørs street art væg malerier. Det kan enten være facader som bliver frigjort eller opsatte vægge. Hvis der etableres høje vægge af ca 5x4 m kan kunstnere inviteres til at male dem. Vægmalerierne kan skiftes ud hvert kvartal eller halvårligt. Udover dette ville det være oplagt at etablere nogle atalier pladser til kunstnere.    mvh Andreas 
Læs høringssvar fra Andreas Welin
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 18. juni 2020
Svarnummer:
27
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Lokaludvalg, Københavns Kommune
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Hermed Østerbro Lokaludvalgs høringssvar. Se vedlagte PDF-fil.
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Simon
Dato: 17. juni 2020
Svarnummer:
26
By:
Valby
Postnr.:
2500
En klatrehal for alle niveauer (begyndere og øvede) ville være perfekt for nordhavn! Klatring er stadig en sport der får mere og mere popularitet i Danmark og de her bygninger er perfekte til det. 
Læs høringssvar fra Simon
Indsendt af:
Thomas
Dato: 10. juni 2020
Svarnummer:
25
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig mange af de andres fremragende forslag om en boulderinghal, især da Nørrebro klatreklub er relativt lille. Oplagt mulighed
Læs høringssvar fra Thomas
Indsendt af:
Sara Green
Dato: 9. juni 2020
Svarnummer:
24
By:
København Ø
Postnr.:
2200
Jeg støtter op om forslaget om klatrefaciliteter på Nordhavn. Ventelisterne til medlemsskaber i Nørrebro Klatreklub (og pladsmangel de fleste dage) indikerer, at der er stor efterspørgsel efter en klatreklub mere i byen. Udover foreningen NKK er der pt. kun to kommercielle klubber (Copenhagen Boulders og B&W) i hhv. Sydhavn og på Refshaleøen, og placeringsmæssigt ville det være oplagt med en klatreklub på Nordhavn, meget gerne med mulighed for både indendørs og udendørs klatring.
Læs høringssvar fra Sara Green
Indsendt af:
Victor Neufeld
Dato: 8. juni 2020
Svarnummer:
23
By:
københavn
Postnr.:
2200
Jeg er synes det ville være vældigt fint hvis klatre faciliteter blev prioriteret.
Læs høringssvar fra Victor Neufeld
Indsendt af:
Lasse Polke-Pedersen
Dato: 8. juni 2020
Svarnummer:
22
Virksomhed / Organisation :
KU
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Personligt ville flere klatreklubber være rigtig godt for sporten. Jeg har tidligere oplevet, at enkelte klatreklubber har fuldt medlemsskab, så der ikke er plads til nye. Dette har resulteret i, at den nærmeste tilgængelige klub har været +10 km væk fra mit hjem. Dette har selvfølgelig påvirket lysten til at klatringen, som jeg ellers brænder for.
Læs høringssvar fra Lasse Polke-Pedersen
Indsendt af:
Louise
Dato: 8. juni 2020
Svarnummer:
21
By:
København Ø.
Postnr.:
2100
Jeg synes der mangler plads til de etablerede sportsgrene allerede. Fodbold, håndbold m.m har dårlige vilkår og deles om meget lidt halplads. Det ville være godt med mere plads til dette. 
Læs høringssvar fra Louise

Sider