Teglværkshavnen tillæg 10 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et nybyggeri til skole og daginstitution.

Høringsfrist:

3. september 2020
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 3. september 2020
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Dato: 2. september 2020
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Kommune
By:
København V
Postnr.:
1600
Se vedhæftede høringssvar fra BUF
Læs høringssvar fra Børne- og Ungdomsforvaltningen
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 1. september 2020
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.   Ud fra de tilgængelige registranter og arkivalier kan det ses, at projektarealet er beliggende på Teglholmen, der er opfyldt af to omgange i perioden 1917-33, med fyld fra havnebassinet. Boreprøver fra området viser at tykkelsen på opfyldeslaget er varierende, men mere end 2 meter tykt oven på de senglaciale aflejringer og/eller den gamle havbund. De nyere opfyldslag vurderes ikke i dette tilfælde at være af væsentlig arkæologisk interesse. Men da kystzonen har fluktueret fra forhistorisk tid og frem, kan der erfaringsmæssigt påtræffes fund fra stenalder i form af bopladser, aktivitetsområder eller kystnære strukturer i underliggende, intakte forhistoriske kyst- og havbundslag. Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf. museumslovens § 26). Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Mette Marie knudsen
Dato: 29. august 2020
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
P
By:
København SV
Postnr.:
2450
Der er meget brug for mere "skoleplads" herude i det nye Sydhavn, så jeg er ikke modstander af tilbygning til skole.   1. Udeareal - Vil sikre mig at der er nok udeareal til alle de børn, som kommer til gå på skolen. Det ville være godt, hvis man sikre sig at der er mere end nok plads til løb, leg, fodbold, løbehjul/skatebane, basket mm, da vi genrelt mangler udeplads/aktiviteter til børn og voksne på Sluseholmen/Teglholmen. Der bør sikres plads til børnene i skolen, men også plads til efter skole, så børn og voksne kan bruge område i fritiden (også til klub og idræts aktiviteter) 2. Indragelse af skolens lokaler til aktiviteter efter skoledagen - vi mangler muligheder/tilbud for både voksne og teenageres på Teglholmen/Sluseholmen. Denne nye tilbygning (samt eksisterende skolebygning) bør kunne anvendes efter skoledagen til fritidaktiviter/aftenskole aktiviteter for børn og voksne. At så store arealer står tomme om aftenen, når der er mangel på fællesrum/aktiviteter herude, virker ikke logisk. At åbne op for skolen efter skoletid, ville give dette område nogle tiltrængte ressourcer, til alle de mennesker, som nu bor her. Det ville ydermere måske hjælpe med at forhindre den tiltagende problematik med unge, som hænger ud ved skolen om aftnerne, som drikker og idmdgyder uro i området omkring skolen. 
Læs høringssvar fra Mette Marie knudsen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 3. august 2020
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Metroselskabets bemærkninger til forslag til tillæg nr. 10 til lokalplan nr. 310 "Teglværkshavnen"
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 28. juni 2020
Svarnummer:
3
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 310-10 for "Teglværkshavnen tillæg 10". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Kenneth Nielsen
Dato: 16. juni 2020
Svarnummer:
2
By:
København
Postnr.:
2200
Ift. lokalplanstekst bør skrevne "Kantzone b skal være 2-2,5 m dyb langs skel mod den grønne kile og mindst 0,6 m dyb mod byrum 1 - side 24."; præciseres generelt på kortbilag. Dermed bør der påføres en målkæde som siger 2-2,5 m fra skel imod den grønne kile og angivne byggefelt.  
Læs høringssvar fra Kenneth Nielsen
Indsendt af:
Stephanie
Dato: 4. juni 2020
Svarnummer:
1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Nu hvor det bliver en bygning, der ikke er specielt publikumsorienteret, tror jeg, det er særdeles vigtigt, at man i det mindste indtænker, at det "offentligt tilgængelige byrum" samt forpladsen gøres hyggelig og indbydende - med masser af grønt, og noget, der indbyder til, at man tager ophold på bænke eller lignende. Der mangler i den grad samlingssteder på Teglholmen. Den Grønne Kile er godt nok grøn, men den er ikke et naturligt samlingssted, men mere et gennemgangssted. Der mangler et sted, hvor man lige sætter sig med en kop kaffe, så det kunne være fedt, hvis denne skole- og daginstitutionsbygning kan integrere dette behov. Derudover ville det være fedt, hvis der for engangs skyld kunne tænkes i andre bygningsmateriale end tegl og glas. Der mangler et organisk og mere levende byggeri i området til at bløde de mange hårde overflader op. Noget, der er med til at bløde det op, er jo også mængden af grønt, og det kunne være fedt, hvis der, udover de 18 træer, kunne indtænkes flere grønne elementer som vilde bede, klatreplanter osv.  Noget, der i den grad også mangler i området, er gode og hyggelige legepladser i umiddelbar nærhed, hvor man kan tage børnene hen i weekenderne. Derfor ville det være fedt, hvis der indarbejdes udendørs legearealer, som vil være offentligt tilgængelige for borgerne i weekenderne, når institutionerne er lukket.
Læs høringssvar fra Stephanie