Teglværkshavnen tillæg 10 - lokalplan 310-10

Lokalplanen gør det muligt at opføre et nybyggeri til skole og daginstitution.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

4. juni 2020 til 3. september 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. september 2020

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent tillæg 10 til lokalplan 310 Teglværkshavnen som PDF (38 mb)

Borgerrepræsentationen har den 19. november 2020 vedtaget lokalplantillægget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser i høringsperioden, foreslåede ændringer efter den offentlige høring, notat fra Teknik- og miljøforvaltningen om svar til Borgmester Sisse Marie Welling om mulighed for at skabe ekstra cykelparkering ved at nedlægge bilparkering.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 4. juni 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 30. november 2020.

Her kan du se materialet

Til og med den 28. december 2020 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Klagemulighed

Indtil den 28. december 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 10 til lokalplan 310 Teglværkshavnen. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Teglværkshavnen tillæg 10 som PDF (15,5 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 18. maj 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag og faktaark.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 4. juni 2020.

Videopræsentation af projektet

Se video af projektet udarbejdet af Byggeri København med TRUST.  
Videoen viser geometrien af bygningen, men ikke materialer og farver mm.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 2. juli 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Læs mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér