Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Høring om afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Høringsfrist:

4. january 2019
Indsendt af:
Christian G. Holm
Dato: 12. december 2018
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Christian Granzow Holm Studentermedhjælper
Læs høringssvar fra Christian G. Holm