Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Høring om afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

5. december 2018 til 4. january 2019

Sagsnummer

2018-0324408

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. january 2019

Høringen er lukket

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel skal anlægges i undergrunden mellem Gammel Kongevej (ved sct. Jørgens Sø) og Kalvebod Brygge. Det er HOFOR og Frederiksberg Forsyning, der er bygherrer på tunnelen.

Tunnelen bliver anlagt som en boret tunnel med en diameter på 2 til 3 m, og den kommer til at ligge i kalklaget 12 til 20 meter nede i Københavns undergrund. Der etableres midlertidige arbejdspladser til borearbejdet og til skakte under terræn ved Skt. Jørgens Sø på hjørnet af Vodroffsvej og Gl. Kongevej og på Halmtorvet ved Gasværksvej samt en skakt og senere permanent pumpestation ved Kalvebod Brygge 45. Pumpestationen skal transportere vandet op fra tunnelen og ud i havnen.

Miljøkonsekvensrapporten skal belyse de væsentlige miljøkonsekvenser afledt af projektet. I høringsfolderen og udkast til afgrænsning redegøres for de miljøparametre myndighederne hhv. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer miljøkonsekvensrapporten skal belyse nærmere.

Har du bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten så indgiv dine bemærkninger senest 4. januar 2019.

Borgermøde
Forsyningsselskaberne vil holde et borgermøde, hvor alle interesserede er velkomne. På mødet vil der blive informeret om projektet og om miljøvurderingen, og man vil kunne stille spørgsmål om projektet. Borgermødet afholdes den 11. december kl. 19 - 21 på Rysensteen Gymnasium, Flæsketorvet 60 i Kødbyen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér