Wesselsgade II - supplerende høring

  • Luftfoto over lokalplanområdet Wesselsgade II
Lokalplanen skal gøre det muligt at at bevare mindre byhuse i Wesselsgade og de tilbageværende karrébygninger fra 1800-tallet

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

21. december 2022 til 2. februar 2023

Sagsnummer

2022-0351170

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. februar 2023

Høring ikke åben

Lokalplanen er vedtaget

Se høringsside for lokalplan 623 Wesselsgade II

Ny supplerende høring

Lokalplanforslaget er i ny supplerende høring fra den 31. marts 2023 til den 21. april 2023.

Se ny supplerende høring af Wesselsgade II

Tidligere materiale

Forlænget supplerende høring

Klima og Byplanlægning er blevet opmærksomme på, at der i den supplerende høring af forslag til lokalplan Wesselsgade II, er rettelser til bestemmelsen § 3, stk. 3 samt tegning 2 – Anvendelse i stueetagen (1. etage) (og kælderetage). Kælderetager mod Peblinge Dossering, der ligger over 1,25 m over terræn, udlægges til liberale erhverv, da kælderetagerne ikke kan bruges til boliger grundet bygningsreglementet. Tegning 2 er rettet således den kun viser anvendelsen i stueetager og ikke kælderetager.

Høringsperioden er forlænget til den 2. februar 2023.

Hent den reviderede supplerende høring af forslag til lokalplan Wesselsgade II som PDF (7 mb)

Lokalplanforslag i supplerende høring

Hent supplerende høring af forslag til lokalplan Wesselsgade II som PDF (7 MB)

PDF'en består af 11 siders supplerende høringsmateriale lagt foran det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag. 

Den supplerende høring blev offentliggjort på Plandata.dk den 21. december 2022.

Se høringsside for lokalplanforslag Wesselsgade II

 

Kontakt