Wesselsgade II - lokalplan 623

  • Luftfoto over lokalplanområdet Wesselsgade II
Lokalplanen skal gøre det muligt at at bevare mindre byhuse i Wesselsgade og de tilbageværende karrébygninger fra 1800-tallet

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

8. juni 2022 til 31. august 2022

Sagsnummer

2022-0005592

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. august 2022

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 623 Wesselsgade II som PDF (6 mb)

Borgerrepræsentationen har den 4. maj 2023 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, 
    henvendelser modtaget i høringsperioden, svar på henvendelser modtaget i høringsperioden, forslag til ændringer efter offentlig og supplerende høring, træer, bevaringsværdige bygninger, henvendelser modtaget i den supplerende høring, ny supplerende høring efter vedtaget ændringsforslag i Teknik- og Miljøudvalget om at tillade liberale erhverv, lokalplantegninger og henvendelser modtaget i den ny supplerende høring.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplan er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 8. juni 2022.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 24. maj 2023.

Klagemulighed

Indtil den 22. juni 2023 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 623 Wesselsgade II. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Ny supplerende høring

Lokalplanforslaget er i ny supplerende høring fra den 31. marts 2023 til den 21. april 2023.

Se ny supplerende høring af Wesselsgade II

Forlænget supplerende høring

Klima og Byplanlægning er blevet opmærksomme på, at der i den supplerende høring af forslag til lokalplan Wesselsgade II, er rettelser til bestemmelsen § 3, stk. 3 samt tegning 2 – Anvendelse i stueetagen (1. etage) (og kælderetage). Kælderetager mod Peblinge Dossering, der ligger over 1,25 m over terræn, udlægges til liberale erhverv, da kælderetagerne ikke kan bruges til boliger grundet bygningsreglementet. Tegning 2 er rettet således den kun viser anvendelsen i stueetager og ikke kælderetager.

Høringsperioden er forlænget til den 2. februar 2023.

Hent den reviderede supplerende høring af forslag til lokalplan Wesselsgade II som PDF (7 mb)

Supplerende høring

Lokalplanforslaget er i supplerende høring fra den 21. december 2022 til den 2. februar 2023.

Se supplerende høring af Wesselsgade II

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Wesselsgade II som PDF (6 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 8. juni 2022.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5, 2200 København N

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 6. juli 2022 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt