Luftfoto over lokalplanområdet Wesselsgade II

Wesselsgade II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at at bevare mindre byhuse i Wesselsgade og de tilbageværende karrébygninger fra 1800-tallet

Høringsfrist:

31. august 2022
Indsendt af:
Laura E Fabricius-Lauritzen
Dato: 15. august 2022
Svarnummer:
10
By:
København N
Postnr.:
2200
Dette lokalplanforslag er for så vidt angår det bygningsbevarende element tiltrængt, idet man klart bør værne om de fine facader i området ud til vejene. Det fremstår dog fuldstændig mærkværdigt, at man ved Københavns Kommune udarbejder lokalplansbestemmelsen pkt 5 vedr altaner, idet man herved gør forskel på bygningerne, og giver tilladelser til de få fortsat må få altaner, og andre ikke må. Endvidere fremgår det af bestemmelsen samt dertilhørende kort, at man i flere tilfælde giver bygninger i højere bevaringsklasse mulighed for altaner, mens man i bygninger med lavere bevaringsklasse ikke har lov hertil. Københavns Kommune ønsker åbenbart således at vedtage en lokalplan, hvor formål og praksis er modstridende, idet man ved placering af altaner derved nedsætter bevaringsværdien. Man går derved indirekte ind og definere, at visse bagfacader er mere eller mindre værd i klasse end andre. Desuden forekommer det helt forkert, at man gerne vil lade altaner placere på bygninger med højere klasse end andre. Kommunen må således redegøre for, hvorfor man ønsker at fratage flere ejendomme muligheden for altaner, idet dette netop ikke følger lokalplanens formål.  Der er desuden flere bygninger, som allerede har eksisterende altaner, hvorfor fratagelsen af denne mulighed for de resterende savner mening. 
Læs høringssvar fra Laura E Fabricius-Lauritzen
Indsendt af:
Steen Howaldt Christiansen
Dato: 27. juli 2022
Svarnummer:
9
By:
København N
Postnr.:
2200
Et glimrende og gennemarbejdet forslag, der bør vedtages som det fremstår i udkastet. Jeg bakker fuldt op om forslaget i sin nuværende form. Forslaget til lokalplan for Wesselsgade området værdsættes, da det prioriterer områdets grønne arealer med plads til leg, boldspil og bevaring af de udvalgte smukke gamle træer i gårdmiljøet. endvidere værdsættes forlaget, da det tydeligtvis værner om områdets særegen struktur mod søbredden og værner om bygningernes smukke arkitektur mod gårdarealerne ved begrænsning af muligheden for nybyggeri, materialevalg i forbindelse med renovering, etablering af kviste, reklamer, tagterrasser og altaner. Dog foreslås samtidig, at gavlmaleriet på matr.nr. 36di Udenbys Klædebo Kvarter (Wesselsgade 17) renoveres som en del af lokalplanen, da det historiske maleri skæmmes af grafitti på nuværende tidspunkt.   MVH Steen  
Læs høringssvar fra Steen Howaldt Christiansen
Indsendt af:
Lars-Peter Bjørnson
Dato: 13. juli 2022
Svarnummer:
8
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg skriver i forhold til den planlagte fremtidige begrænsning af mulighed for opsætning af altan som en del af Wesselsgade II - lokalplanforslag Det virker umildbart som om der må være sket en fejl, eller at man ikke har orienteret sig ordentligt - Da man jo netop lige har givet tilladelse til opsætning af altaner på mange af de steder der, ifølge planen i fremtiden vil blive begrænset ??? Det virker yderligere mystisk at man nu i høj grad vælger at begrænse muligheder på gårdsiden, hvilket ikke har været tilfældet tidligere. Det er ikke umildbart let at se en naturlig begrundelsen for den aktuelle foreslåede markering? Yderligere vil denne gi uforholdsmæssig ulighed i fremtidige muligheder.  Helt aktuelt arbejder min egen foreningen i nr. 9 med muligheden for at etablere altaner på den sydvendte gavl ind mod gården.  En placeringen, som modsat størstedelen af det, i tegning 4 markerede ligger meget frit, med stor afstand til andre bygninger på alle sider, og uden risiko for indbliks-gener. Det gir i min optik ingen mening at denne placering ikke vil være en mulighed skulle den kommende plan blive realiseret? Det virker som om at man ikke er klar over de faktiske forhold på stedet !- Der er, som en anden kommentere også fejl på plantegningen af gårdrummets indretning i den del af gården. Det er absurd at man vil begrænse muligheden for etablering af altan som så åbenlyst vil ha minimalt mulige gener for naboer samtidig med at man tillader etablering af altaner 1.5 meter fra vinduer på vores matrikel. (Baggesensgade #9 og #11) ??? Hvor er logikken og hvad er ræsonnement? Fremsendte plan og planlagte begrænsninger harmonerer ganske simpelt heller ikke med Kommunens egne retningslinjer og vejledninger fra 1. juli 2021.  Det kan vel ikke være rigtigt at hvorvidt man må etablere altaner skal bestemmes af hvor hurtig man indsender planer og hvor meget man presser et projekt igennem ???   Venligst de uforstående beboere, Lars-Peter & Stacey Bjørnson
Læs høringssvar fra Lars-Peter Bjørnson
Indsendt af:
Mikkel Rugaard
Dato: 5. juli 2022
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
AB Baggesensgade 9
By:
København N
Postnr.:
2200
Vi er mange i gårdlauget Wesselsgade-Blågårdsgade som undrer os over den tilsyneladende arbitrere markering af hvor der kan sættes altaner op i fremtiden (tegning 4 i lokalplanen)? Især da man nu i så høj grad begrænser gårdsiden, hvilket ikke har været tilfældet tidligere. Hvad er begrundelsen/princippet for den aktuelle markering? Det giver en kæmpe ulighed i muligheder - ikke mindst da der i disse dage er flere som er ved at opføre altaner der hvor det faktisk er begrænset i fremtiden - et faktum man ikke kan have været ubekendt med da der blev givet tilladelse. Helt aktuelt arbejder min egen foreningen i nr. 9 med muligheden for at etablere altaner på den sydvendte gavl ind mod gården. Det er en placeringen, som modsat 90% af de markeringer som er lavet på tegning 4, ligger meget frit, med stor afstand til andre bygninger på alle sider, og uden risiko for indbliks-gener. Det giver fx ikke mening at denne placering ikke vil være en mulighed i den kommende plan?! Måske er man ikke helt klar over de faktiske forhold på stedet - i hvert fald er der fejl på plantegningen af gårdrummets indretning i den del af gården (korrekt luftfoto fra Københavnerkortet ad 2020 hvor miljøstationer er nedlagt og sammelagt vedhæftet). Det harmonerer ganske enkelt ikke med Kommunens egne retningslinjer og vejledninger ad 1. juli 2021. Hvis det er bygningerne og det arkitektoniske udtryk man forsøger at værne om, ville det til gengæld være på sin plads at stille strammere krav til udførelse og fremtoning, som man gør på gadesiden, så vi undgår mere masse-produceret kønsløshed. Vi ser frem til svar. Tak
Læs høringssvar fra Mikkel Rugaard
Indsendt af:
KIRSTEN MONRAD JENSEN
Dato: 1. juli 2022
Svarnummer:
6
By:
KØBENHAVN N
Postnr.:
2200
Vær obs på at den vedtagne trafikplan for området giver gennmkørende trafik i Wesselsgade, og dermed muligvis mere trafik i Wesselsgade
Læs høringssvar fra KIRSTEN MONRAD JENSEN
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 21. juni 2022
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan Wesselsgade II.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Cirkeline Gry Wagner
Dato: 11. juni 2022
Svarnummer:
4
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er usigeligt glad for, og overrasket over for en gangs skyld at opleve, et helt igennem positivt forslag, som jeg kun kan bakke op om. Det er sådan tiltag som dette, der værner om vores smukke gamle by og jeg ønsker kun mere i den dur. Synes også det er rigtig fedt, at man har taget den store vidunderlige grønne gård med dets gamle flotte træer med i overvejelserne. Det er de grønne oaser, vores gårdmiljøer, der betyder så meget for os beboere. Hvorimod de 'grønne oaser' man prøver at skabe med 'grønne byrum' mestendels er attraktive for gæsterne i byen. 
Læs høringssvar fra Cirkeline Gry Wagner
Indsendt af:
Torkil Clemmensen
Dato: 9. juni 2022
Svarnummer:
3
By:
København
Postnr.:
2200
Foreslår at der markeres tilladelse til altaner  på facader ud mod wesselsgade. Det vil gøre gaden smukkere.
Læs høringssvar fra Torkil Clemmensen
Indsendt af:
Pia Weise Pedersen
Dato: 8. juni 2022
Svarnummer:
2
By:
København N
Postnr.:
2200
En god beslutning, som er jeg meget glad for. Med venlig hilsen Pia Weise Pedersen.
Læs høringssvar fra Pia Weise Pedersen
Indsendt af:
Per Bregengaard
Dato: 8. juni 2022
Svarnummer:
1
By:
N
Postnr.:
2200
Et glimrende forslag, der bør vedtages.
Læs høringssvar fra Per Bregengaard