Wesselsgade II - lokalplanforslag

  • Luftfoto over lokalplanområdet Wesselsgade II
Lokalplanen skal gøre det muligt at at bevare mindre byhuse i Wesselsgade og de tilbageværende karrébygninger fra 1800-tallet

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

8. juni 2022 til 31. august 2022

Sagsnummer

2022-0005592

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. august 2022

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Wesselsgade II som PDF (6 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 8. juni 2022.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5, 2200 København N

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 6. juli 2022 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt