Ved Amagerbanen Syd - Lokalplan nr. 544

Lokalplanen blev bekendtgjort den 24. marts 2017

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

30. juni 2016 til 26. september 2016

Sagsnummer

2015-0099743

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. september 2016

Høringen er lukket

Forslaget vil muliggøre boliger og serviceerhverv mellem Ved Amagerbanen, Amager Strandvej, og nord for stien i forlængelse af Lergravsvej.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 544 Ved Amagerbanen Syd som PDF (15 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 2. marts 2017. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftaler, partnerskabsaftale, miljørapport, henvendelser modtaget i høringsperioden, supplerende høring mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 24. marts 2017.

Tidligere materiale 

Supplerende høring 

Lokalplanforslaget blev sendt i supplerende høring den 1. december 2017.

Se supplerende høring for Ved Amagerbanen Syd

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ved Amagerbanen Syd som PDF (15 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. juni 2016.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 26. oktober 2015 startredegørelse for Ved Amagerbanen Syd. I referatet fra mødet kan du læse:  

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark mv.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér