Ved Amagerbanen Nord - lokalplan 617 med miljørapport

Lokalplanen skal muliggøre omdannelsen af et industriområde i Nordøstamager til et boligområde med serviceerhverv og en daginstitution.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

15. november 2021 til 10. januar 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. januar 2022

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 617 Ved Amagerbanen Nord og miljørapport som PDF (16 mb)

Borgerrepræsentationen har den 2. juni 2022 vedtaget lokalplanen og miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og grundejer. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser i modtaget i høringsperioden, notat om høringssvar og forslag til ændringer, forslag til ændringer efter høring. Miljørapport, sammenfattende redgørelse om miljøvurdering, udbygningsaftale, notat til B. vedr. ændret behov for daginstitution -lokalplan Ved Amagerbanen Nord, Amager Øst.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 15. november 2022.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 20. juni 2022.

Klagemulighed

Indtil den 18. juli 2022 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 617 Ved Amagerbanen Nord og miljørapport. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Borgerrepræsentationen vedtog den 20. august 2020 Forslag til lokalplan Ved Amagerbanen Nord, som blev sendt i høring. Dette tidligere fremlagte lokalplanforslag bliver ikke vedtaget endeligt. Det skyldes, at det er besluttet, at der skal være en miljørapport til lokalplanen. Vedtagelse af lokalplanen med en miljørapport kræver, at der først offentliggøres et nyt lokalplanforslag samtidig med miljørapporten. Det nye lokalplanforslag med miljørapport har få ændringer i forhold til det tidligere fremlagte lokalplanforslag.

De høringssvar, der blev indsendt til det tidligere lokalplanforslag, er også bortfaldet. Derfor skal du indsende et nyt høringssvar, hvis du har bemærkninger til det nye lokalplanforslag.

Nyt lokalplanforslag og miljørapport

Hent nyt lokalplanforslag Ved Amagerbanen Nord som PDF (14 mb)

Hent miljørapport for lokalplan Ved Amagerbanen Nord (3 mb)

Borgerrepræsentationen har den 4. november 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og bygherre. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, miljørapport, udkast til udbygningsaftale, træer i lokalplanområdet, bevaringsværdige bygninger, almene boliger, workshop og intern høring.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 15. november 2021.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København 

Tidligere materiale

Bortfaldet lokalplanforslag

Se høringsside for bortfaldet lokalplanforslag Ved Amagerbanen Nord 

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. oktober 2019 startredegørelse for Ved Amagerbanen Nord. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, workshop og intern høring.

Hent startredegørelse for Ved Amagerbanen Nord som PDF 

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt