Ved Amagerbanen Nord - Bortfaldet lokalplanforslag

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal muliggøre omdannelsen af et industriområde i Nordøstamager til et boligområde med serviceerhverv og en daginstitution.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

28. august 2020 til 23. oktober 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. oktober 2020

Høring ikke åben

Lokalplanforslag ikke vedtaget

Dette tidligere fremlagte lokalplanforslag bliver ikke vedtaget endeligt. Det skyldes, at Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 4. november 2021 besluttede, at der skal være en miljørapport til lokalplanen. Vedtagelse af lokalplanen med en miljørapport kræver, at der først offentliggøres et nyt lokalplanforslag samtidig med miljørapporten. Det nye lokalplanforslag med miljørapport har få ændringer i forhold til det tidligere fremlagte lokalplanforslag.

Høring at nyt lokalplanforslag

Se høring af nyt lokalplanforslag Ved Amagerbanen Nord

Bortfaldet lokalplanforslag

Hent bortfaldetlokalplanforslag Ved Amagerbanen Nord som PDF (17 mb)

Borgerrepræsentationen har den 20. august 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og grundejer. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, udkast til udbygningsaftale, træer i lokalplanområdet, bevaringsværdige bygninger, almene boliger, risikovirksomhed på Prøvestenen, workshop og intern høring.      

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 28. august 2020.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 30. september 2020

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 25. september 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. oktober 2019 startredegørelse for Ved Amagerbanen Nord. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, workshop og intern høring.

Hent startredegørelse for Ved Amagerbanen Nord som PDF

Kontakt