Urbanplanen Syd - lokalplan nr. 557 med kommuneplantillæg

  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Urbanplanen Syd
Lokalplanen skal muliggøre bebyggelse med 19.400 m² nye boliger og serviceerhverv samt 3.000 m² institution i den sydlige del af Urbanplanen

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

8. august 2017 til 10. oktober 2017

Sagsnummer

2017-0262830

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. oktober 2017

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 557 Urbanplanen syd samt kommuneplantillæg som PDF (11 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. marts 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse: 

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperiode, notat om henvendelser, referat af borgermøde, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring, mv.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 18. april 2018.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Urbanplanen Syd som PDF (13 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslag Urbanplanen Syd samt forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, bevaringsværdige træer og beplantning, fastlæggelse af parkeringsdækning for biler, hvidbog om forudgående offentlig høring om kommuneplantillæg samt henvendelser modtaget i den forudgående høring om kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 8. august 2017.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 12. september 2017 se information om mødet her

Kontakt