Tingbjerg - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre 150.000 m² nybyggeri hovedsageligt som private boliger.

Høringstype

Lokalplan

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

26. marts 2021 til 21. maj 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. maj 2021

Høring ikke åben

Lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport

Hent lokalplanforslag Tingbjerg og kommuneplantillæg som PDF  (33 mb)

Hent miljørapport for Tingbjerg ( 3 mb)

Borgerrepræsentationen har den 4. marts 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og fsb. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer, bevaringsværdige bygninger, miljørapport, alternative ønsker til bebyggelse og facademateriale, træfacader og brandforhold, udbygningsaftale, startredegørelse til Tingbjerg.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 26. marts 2021.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 27. april 2021

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 26. august 2019 startredegørelse for Tingbjerg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, træer, bevaringsværdige bygninger

Hent startredegørelse for Tingbjerg som PDF 

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt