Teglværkshavnen tillæg 9 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en idrætshal og daginstitution.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

23. maj 2022 til 22. august 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. august 2022

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Teglværkshavnen tillæg 9 som PDF (6 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 23. maj 2022.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil 4 uger fra offentliggørelsesdatoen kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt