Teglværkshavnen tillæg 10 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et nybyggeri til skole og daginstitution.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

4. juni 2020 til 3. september 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. september 2020

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Teglværkshavnen tillæg 10 som PDF (15,5 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 18. maj 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag og faktaark.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 4. juni 2020.

Videopræsentation af projektet

Se video af projektet udarbejdet af Byggeri København med TRUST.  
Videoen viser geometrien af bygningen, men ikke materialer og farver mm.

Borgermøde

Det planlagte borgermøde tirsdag den 18. august 2020 er aflyst på grund af for få tilmeldte.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 2. juli 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Læs mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér