Sundmolen tillæg 1 - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre nyt byggeri og indrette friarealer på spidsen af Sundmolen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

25. march 2019 til 20. may 2019

Sagsnummer

2019-0014312

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. may 2019

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Sundmolen tillæg 1 som PDF (10 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 18. marts 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og udkast til partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og By og Havn. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, foreslåede ændringer i forhold til tidligere fremlagt forslag, partnerskabsaftale om udvikling af Sundmolen i Nordhavn, bygherres foreslåede bæredygtighedstiltag, svar på spørgsmål om facade og friarealer.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 25. marts 2019.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget tirsdag den 7. maj 2019

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 23. april 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér