Luftfoto af lokalplanområdet

Sundmolen i Nordhavn tillæg 1 - lokalplan 524-1

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre nyt byggeri og indrette friarealer på spidsen af Sundmolen.

Høringsfrist:

20. maj 2019
Indsendt af:
Ole Elkjær-Larsen
Dato: 20. maj 2019
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
BIG
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedhæftet høringssvar
Læs høringssvar fra Ole Elkjær-Larsen
Indsendt af:
Henrik Rubæk Jørgensen
Dato: 20. maj 2019
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
E/F og G/F Sundmolehusene
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Se vedhæftede PDF.
Læs høringssvar fra Henrik Rubæk Jørgensen
Indsendt af:
Hanne Willumsen
Dato: 13. maj 2019
Svarnummer:
10
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Jeg kan KUN tilslutte mig de andre beboeres høringssvar. Det er useriøst og respektløst overfor os beboere, som har investeret i et projektsalg/bolig udfra en præmis og nogle lokalplaner og disse planer så bliver ændret i tide og utide. Det er MEGET MEGET ærgerligt, når planerne ændrer sig ift. bygningernes højder, da NETOP højde var et af de helt skridsikre argumenter, bygninger må IKKE bygges i mere end 5. sals højde, dog de to kornsiloer undtaget. Mange af os, har jo købt boligerne med NETOP beliggenheden og især UDSIGTEN som primær årsag. Det gælder også, at bygninger oprindeligt beregnet til et antal beboere, pludselig, skal rumme 3 gange så mange. Og bygninger der bliver "længere" eller tager en anden form, og pludselig også her fylder mere end de oprindelige planer, så det IGEN bliver på bekostning af især UDSIGTEN. For mange af os, handler det også om en investering, som vi kan risikere falder, hvis præmisser og planer ikke holder. Så klart NEJ til at bygge højere end planlagt.
Læs høringssvar fra Hanne Willumsen
Indsendt af:
Københavns Stiftsøvrighed
Dato: 26. april 2019
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1165
Se vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra Københavns Stiftsøvrighed
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 16. april 2019
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Lars Wincentsen
Dato: 30. marts 2019
Svarnummer:
7
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Vi er stærkt utilfredse med det nye tillæg (524) til lokalplanen, og det faktum, at Kommunen endnu engang (første gang var det parkeringshuset i Helsinkigade) vil forsøge at give tilladelse til at bygge højere end de 21 meter, som vi alle har baseret vores købsbeslutninger på. Der er ikke tale om "en mindre betydende ændring". Respektér NU områdets beboere og den oprindelige lokalplan !!!!
Læs høringssvar fra Lars Wincentsen
Indsendt af:
orly christensen
Dato: 29. marts 2019
Svarnummer:
6
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Det er fuldstændigt grotest at være vidne til hvor lidt respekt Københavns kommune udviser overfor lokal planer. Folk sparer op i mange år og planlægger deres liv i tillid til at kommunen følger de planer som er lagt. Man er fuldstændig retsløs når man bor i København. Derfor siger jeg NEJ til ændringen i lokalplanen. Der skal ikke ændres i flere lokal planer i Nordhavn. Ta' hensyn til de beboere som har købt lejligheder i tillid til at der er en plan for området. Jeg er sikker på at dem som har søgt om at bygge på den sidste grund kan lave en bebyggelse som er tilpasset 100% nuværende lokal plan. Alt for mange beboere kommer i klemme hvis kommunen fortsætter med at ændre i lokal planen hver gang der kommer en mand forbi med en pose penge.
Læs høringssvar fra orly christensen
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 27. marts 2019
Svarnummer:
5
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 524 for "Sundmolen i Nordhavn tillæg 1". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Mads Jensen
Dato: 26. marts 2019
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
København S
Postnr.:
2450
Banedanmark har ingen bemærkninger til det fremlagte tillæg 1 til lokalplan 524, Sundmolen
Læs høringssvar fra Mads Jensen
Indsendt af:
Martin Brand
Dato: 25. marts 2019
Svarnummer:
3
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Det er med stor ærgrelse at jeg læser "Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 524 ”Sundmolen”." Da vi besluttede os for at købe lejlighed i Nordhavn, var det med udgangspunkt i nogle klare linjer i den fremlagte lokalplan. Med det nye forslag mener jeg at ideen om det tæt-bebyggede kvarter med udsigt til himmel og hav skrider for meget fra udgangspunktet, og jeg spekulerer på hvorfor man overhovedet har en Lokalplan, når man gang på gang tillader afvigelser, som forringer områdets kvalitet. Der er en fin balance i variationen af arkitekturen herude, men det er også et ekstremt tæt-bebygget kvarter, hvor lysindfaldet efterhånden bliver udfordret i flere af de smalle gader. Med endnu en afvigelse fra Lokalplanen som den foreslåede mener jeg man igen skæmmer kvarteret unødigt og fratager de omkringliggende ejendommes beboere for lys og udsigt. Hold nu fast i den vedtagne lokalplan, så vi som beboere herude kan stole på grundlaget for det nye kvarter.
Læs høringssvar fra Martin Brand
Indsendt af:
Eva Gustafson
Dato: 25. marts 2019
Svarnummer:
2
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Som beboer på Nordhavn, er det enormt beklageligt hvis sådan ændring af lokalplan godkendes. Vi købte vores lejlighed i kvarteret i den tro, at alle bygninger udover siloerne ikke ville blive bygget højere end fem etager, hvilket er af stor betydning for såvel udsyn og lys som kvarterets charme. Hvis sådanne ændringer får lov at træde i kraft, ender Nordhavns look and feel med at blive fuldstændig anderledes end indledningsvist projekteret!
Læs høringssvar fra Eva Gustafson
Indsendt af:
Maj Anker Larsen
Dato: 25. marts 2019
Svarnummer:
1
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Jeg vil endnu en gang påpege at lokalerplaner i et splitnyt kvarter skal overholdes og der skal ikke gives dispensation. Vi beboere, som har købt ejendom herude, har kun en lokalplan at forholde os til, og vi er jo underdrejet, hvis kommunen bare kan ændre på lokalplanen, som det passer kommune og bygherrer. I forvejen bygges her alt for tæt her i Nordhavn, og der kommer ingen lys ned i gaderne, når de forskellige bygninger er færdigbygget. Så lad være med at lave bygninger, som er endnu højere. Vi bliver kvalt herude. Grønne områder er der jo faktisk intet af herude og de lommeparker man har projekteret herude er jo forsvindende små og igen lagt i skygge af alt for tæt byggeri.
Læs høringssvar fra Maj Anker Larsen