Skjulhøj Allé tillæg 1 - lokalplanforslag og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal muligøre en anvendelsesændring, så de eksisterende skoler i planområdet kan etablere ny bebyggelse.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

30. marts 2022 til 25. maj 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. maj 2022
Skriv høringssvar

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Skjulhøj Allé tilllæg 1 og kommuneplantillæg som PDF (4 mb)

Borgerrepræsentationen har den 24. marts 2022 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 30. marts 2022.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 27. april 2022 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt