Skjulhøj Allé tillæg 1 - lokalplanforslag og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal muligøre en anvendelsesændring, så de eksisterende skoler i planområdet kan etablere ny bebyggelse.

Høringsfrist:

25. maj 2022
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 11. april 2022
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Tommy Hagstrøm Hermed fremsendes Metro Metroselskabets bemærkninger til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 217 Skjulhøj Allé og tillæg til Kommuneplan 2019.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S