Skelbækgade - lokalplan 459

Lokalplanen skal muliggøre bebyggelse med serviceerhver med passager der forbinder Skelbækgade og Kødbyen

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

23. march 2011 til 23. may 2011

Sagsnummer

2010-159279

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. may 2011

Høringen er lukket

Lokalplanen skal muliggøre, at der på den stationsnære, attraktivt beliggende grund Skelbækgade 1, kan opføres en bebyggelse med serviceerhverv. Bebyggelsesplanen indeholder passager, der forbinder Skelbækgade og Kødbyen samt små attraktive byrum, hvor bylivet kan udfoldes i mindre skala.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 459 - Skelbækgade som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. september 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 1, høringssvar, notat om høringssvar og faktaark.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Skelbækgade som PDF
Startredegørelse
Hent startredegørelse for Skelbækgade som PDF
 

Ansvarlig

Center for Bydesign

Få nyt om høringer

Abonnér