Roskildevej Vest - lokalplan 504

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

21. october 2013 til 13. december 2013

Sagsnummer

2013-10257

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. december 2013

Høringen er lukket

Planerne gør det muligt at opføre et opbevaringscenter med en dagligvarebutik på op til 2.000 m2 i stueetagen. Herudover er der udarbejdet en bebyggelsesplan, der viser udviklingen af lokalplanområdet. Formålet med planerne er at sikre, at fremtidigt byggeri inden for lokalplanområdet får en karakter, der både respekterer områdets særlige beliggenhed og varierede bebyggelsesstrukturer. Lokalplanen stiller krav til byggeriets udformning og materialer, således at der skabes en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 504 Roskildevej Vest med kommuneplantillæg nr. 28 som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. juli 2014
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Roskildevej Vest med forslag til kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. oktober 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

Ansvarlig

Center for Bydesign, Pernille Klemens Orth, 3366 1372

Få nyt om høringer

Abonnér