Nyhavn og Gammelholm tillæg 1 - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplantillægget skal gøre det muligt at etablere udeservering på solsiden i kajkantzonen langs strækningen i den yderste del af Nyhavn.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

16. juni 2020 til 30. juni 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. juni 2020

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Nyhavn og Gammelholm tillæg 1 som PDF (4 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har den 16. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 16. juni 2020.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 14. juli 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér