Molestien - lokalplan 608, kommuneplantillæg nr. 8 og miljørapporter

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at at opføre ungdoms- og familieboliger, serviceerhverv, plejeboliger, daginstitution og parkeringshus.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

27. maj 2021 til 27. august 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. august 2021

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 608 Molestien og kommuneplantillæg nr. 8 som PDF (15 mb)

Borgerrepræsentationen har den 2. december 2021 vedtaget lokalplanen og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2019, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Syd-Porten P/S, c/O Dansk Metalarbejderforbund. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, Miljørapport, Natura 2000 Væsentlighedsvurdering, Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, Henvendelser modtaget i høringsperioden, Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, Udbygningsaftale, Almene boliger, Referat af borgermøde og Skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 27. maj 2021.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 9. december 2021.

Klagemulighed

Indtil den 6. januar 2022 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 608 Molestien og kommuneplantillæg. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag, kommuneplantillæg, miljørapport og Natura 2000 væsentlighedsvurdering

Hent lokalplanforslag Molestien og kommuneplantillæg som PDF 

Hent miljørapport for Molestien som PDF 

Hent Natura 2000 Væsentlighedsvurdering som PDF 

Borgerrepræsentationen har den 20. maj 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Syd-Porten P/S, c/o Dansk Metalarbejderforbund.
I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, Miljørapport, Natura 2000 Væsentlighedsvurdering, Udkast til udbygningsaftale, Træer i lokalplanområdet, Parkeringsnotat, Almene boliger samt Kgs. Enghave Lokaludvalgs høringssvar i indledende høring,

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 27. maj 2021.

Borgermøde

Find information om borgermødet tirsdag den 17. august 2021. 

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. oktober 2020 startredegørelse for Molestien. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark og trænotat.

Hent startredegørelse for Molestien som PDF

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt