Middelgrundsvej - lokalplanforslag

  • Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at at bevare bygningen på Amagerbrogade 135-137 og Middelgrundsvej 2 A-C.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

1. december 2021 til 26. januar 2022

Sagsnummer

2021-0303726

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. januar 2022

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Middelgrundsvej som PDF (5 mb)

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 1. december 2021.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 29. december 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt