Luftfoto over lokalplanområdet

Middelgrundsvej - lokalplan 615

Lokalplanen skal gøre det muligt at at bevare bygningen på Amagerbrogade 135-137 og Middelgrundsvej 2 A-C.

Høringsfrist:

26. januar 2022
Indsendt af:
Helle Buch Steiness Olsen
Dato: 26. januar 2022
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. Middelgrundsvej – lokalplansforslag, som gør det muligt at bevare bygningen på Amagerbrogade 135-137 og Middelgrundsvej 2 A-C. Jeg bakker op om, at Amagerbrogade 135-137 og Middelgrundsvej 2A-C udpeges som bevaringsværdig. Bygningerne vidner om Amagers historie inden indlemmelsen i Københavns Kommune og udgør nogle af de få bevarede bygninger fra denne periode. Bygningens kulturhistoriske bevaringsværdier står fortsat stærkt og er let genkendelig i forhold til de gamle billeder fra Amagerbrogade, som jeg har set. Man ser ikke mange steder, at både forhuse og sidehus er bevaret i et samlet miljø. Det finder jeg meget bevaringsværdigt.  Når jeg læser forslaget til lokalplanen, så synes jeg, at den er i tråd med Københavns Kommuneplan om at passe på byens kvaliteter. Samtidig vil jeg understrege, at det er helt centralt at sikre, at det ikke er rentabelt bare at lade stå til, indtil bygningen er så forfalden, at den ikke er til at rede, som det desværre var tilfældet med de historiske gamle slagtergårde på Vesterbro. Det er fuldstændig uanstændigt overfor de uerstattelige ejendomme af høj kulturel kvalitet, som gemmer sig rundt omkring i vores smukke København. ”Byens historiske bygninger og kulturelle spor fra tidligere tiders byliv, skal beskyttes og aktiveres og skabe ny værdi i den moderne storby.” Citat fra Københavns Kommuneplan. Jeg synes, at bygningen er en enestående, sidste repræsentant for en fremherskende byggestil, som prægende kvarteret i det nittende århundrede. Sammen med de omkringliggende bygninger udgør den et over 100 år gammelt gadebillede. Fjernes denne bygning til fordel for en karrébygning, vil den samlede bygningsmæssige fremtoning og gademiljø på Amagerbrogade og Middelgrundsvej forsvinde. Jeg er bekymret for, at de smalle gader vil blive mere lukkede og mørke med skygge, hvor mennesker ikke ønsker at opholde sig, og således påvirke det nuværende kultur- og blomstrende forretningsliv i området negativt. Jeg støtter således lokalplanen, så bygningen bevares. Det er min vurdering, at det vil ”komme de mange” til gode at gennemføre lokalplansforslaget. Borger og besøgende kan nyde et historisk gadebillede, forretningslivet understøttes og den pressede infrastruktur undgår en yderlig belastning. Med venlig hilsen Helle Steiness Olsen Den 26. januar 2022
Læs høringssvar fra Helle Buch Steiness Olsen
Indsendt af:
Ib Wendrup
Dato: 26. januar 2022
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
Sundby Lokalråd
By:
København S
Postnr.:
2300
Sundby Lokalråd støtter at lokalplanen skal gøre det mugligt at bevare og renover bygningen på ejerens regning, på Amagerbrogade 135-137 og Middelgrundsvej A-C
Læs høringssvar fra Ib Wendrup
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 25. januar 2022
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Kbh Museum.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Jan Martin Sørensen
Dato: 12. januar 2022
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 4
Virksomhed / Organisation :
A/B Middelgrunden
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftet høringssvar af 11. januar 2022 med bilag 1, 2 og 3.
Læs høringssvar fra Jan Martin Sørensen
Indsendt af:
Hannibal Advokatfirma på vegne af S/I Arbejde Adlers Hus
Dato: 21. december 2021
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 4
Virksomhed / Organisation :
S/I Arbejde Adlers Hus
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftede høringssvar af 21. december 2021 med bilag 1-3.
Læs høringssvar fra Hannibal Advokatfirma på vegne af S/I Arbejde Adlers Hus
Indsendt af:
Anders Sørensen
Dato: 19. december 2021
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg forstår argumenterne for at rive den gamle og lidt slidte bygning ned. Det kunne give en tæt befolket by flere kvadratmeter til bolig og erhverv. Men efter min mening, bør man ikke kun betragte sagen fra en ren praktisk/effektiv vinkel. Den nye bygning ville nok næppe komme til at ligne de eksisterende etageejendomme på Amagerbrogade. I et moderne, effektivt - og ikke mindst økonomisk rentabelt byggeri, bliver der ikke levnet meget plads til mange af de særprægede og smukke detaljer, som man ser på de ældre etageejendomme i København. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at der vil blive presset så mange kvadratmeter, som overhovedet muligt ind på den dyre grund. Det sjove og skæve, vil blive erstattet af rationelt og praktisk etagebyggeri. Samtidig bliver bygningsmassen langs Amagerbrogade lukket yderligere til, når den nuværende variation bliver jævnet ud. Hvis vi om 50 år skal se tilbage på den nuværende beslutningsproces - og udfaldet af den, så er jeg ikke i tvivl om hvad der vil tage sig rigtigt ud. Bevar de eksisterende bygninger. Der burde være masser af potentiale i den nuværende skal. Hold fast i en flig af det gamle skæve Amager. Med venlig hilsen Anders
Læs høringssvar fra Anders Sørensen
Indsendt af:
Kirsten V Andersen
Dato: 16. december 2021
Svarnummer:
8
By:
København K
Postnr.:
1424
Hvor er det dejligt at se, at nogle smukke gamle bygninger bliver bevaret. Mere at det vil klæde Amager - og København.
Læs høringssvar fra Kirsten V Andersen
Indsendt af:
Cathrine Juul
Dato: 16. december 2021
Svarnummer:
7
By:
København
Postnr.:
2300
Vi har i de seneste år set København ændre ansigt. Der bygges mange nye bygninger og nye bydele skyder op.  Vi ser det i Ørestad, langs Islands Brygge, langs Amager Strandvej samt i området nær Christiania og den indre havn.  En af de ting der giver København sit særpræg, sin charme og sin personlighed er i særdeleshed de gamle bygninger, som der findes i indre by, men også her - langs Amagerbrogade.     Amager har sin helt egen identitet, ligesom de andre brokvarterer har det. Her møder landet byen, og jeg tror, at hvis Ønskeøen ( som Amager også kaldes af os lokale) kunne tale, så ville den helst være en lille provinsby uden for meget indblanding fra den store by. I det gamle industrikvarter bag Amagerbanen ved standen, ligger nu nye lejlighedskomplekser, for beboere der kan betale husleje over 15.000 kr om måneden. Den gamle Amagerbanen er væk. Buske, træer og skøre forløb er fjernet, og rettet op, så det "ser pænt og nydeligt ud" for de nye tilflyttere, der så nødigt skulle blive mødt af en gammel forvredet busk, eller en mudret sti. Væk er gemmestederne for fugle, mindre dyr og børns leg. Væk er fantasien og historiens vingesus. Tilbage ligger en ny anrettet cykelsti, med nydelige blomsterbede og tilbage er lejligheder for den del af befolkningen, der har råd. LAD OS BEVARE BARE LIDT AF DET GAMLE AMAGER. LAD OS BEVARE CHARMEN OG DET DER GØR DETTE STED UNIKT! LAD OS BEVARE DE GAMLE BYGNINGER VI HAR, FOR MILJØETS SKYLD, FOR HISTORIENS SKYLD OG TIL DEM DER IKKE HAR RÅD TIL AT BETALE FOR EN HELT NY LEJLIGHED MEN OGSÅ ØNSKER AT BO I KØBENHAVN.  Hvis Amager kunne tale, er jeg IKKE sikker på, at Øen ville bryde sig om at blive forvandlet til en poleret, glansfuld, og røvsyg udgave af et nyanlagt villakvarter. Jeg er sikker på, at Amager ville ønske at bevare sit særpræg, sine små gamle mudrede stier, sine hengemte parker, brune værtshuse og sine gamle smukke bygninger, der gør Amager til Amager! Jeg håber vi for lov til at beholde ALLE de gamle bygninger der findes på Amager og i særdeleshed langs hele Amagerbrogade - det der gør Amager til noget helt særligt! Jeg håber der lægges en plan for at istandsætte bygningen på hjørnet af Amagerbrogade og Middelgrundsvej. En istandsættelse til glæde for dem der IKKE kan betale fra 15.000kr og opefter i husleje, til glæde for dem der tager del i fastelavnsoptoget hvert år på hesteryg og som standser ved denne historiske bygning, til glæde for juleoptoget der trækker folk til fra hele byen, til glæde for den der vil åbne en lille café i den historiske bygning- uden at blive flået i husleje -  og til glæde for alle os på Amager, der elsker det historiske, det skøre og skæve og IKKE ønsker at vores gade bliver transformeret til at ligne et glansbillede fra et nyopført villakvarter.  Lad Amagerbrogade bestå i sin nuværende form til glæde for os og de fremtidige generationer. mvh Cathrine 
Læs høringssvar fra Cathrine Juul
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 14. december 2021
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Lea Tang Jensen Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan Middelgrundsvej.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Birgitte Sørensen
Dato: 14. december 2021
Svarnummer:
5
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er helt uenig i at bygningen er for faldefærdig til at være bevaringsværdig, men det kommer naturligvis til at koste penge, at få den i den stand, som den fortjener. Desværre er det ikke første gang, at professionelle investorer ikke vedligeholder deres ejendomme, for så at bruge bygningens stand som augment for nedrivning. Umoralsk i min optik. Der bliver talt meget om at der er akut manglen på boliger. Hvis man søger på lejeboliger i Ørestanden via ”Findboliger” kommer der 168 lejeboliger frem i Ørestaden og 504 samlet på Amager. Alt fra et-værelse og til større boligerne og stort set alle er nye moderne boliger. Ørestanden er også dækket godt ind med indkøb, metro, spisesteder og koncertmuligheder. Så er det mon nye 5./6. etages nybyggede boligkarreer, der mangler i København? Selvfølgelig skal Amager ikke agere museum, men vi skal værne om vores historie og sikre, at de få historiske bygninger bevares for eftertiden. Fjerner vi dem, er de væk for altid. Denne bygning er den ældste på Amagerbrogade og burde have topprioritet i bevaring.  
Læs høringssvar fra Birgitte Sørensen
Indsendt af:
Sebastian Hansen
Dato: 14. december 2021
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
En del af charmen fra Amagerbro skylles ud i toilettet ved at fjerne de ældre ikoniske bygninger. Den visuelle historie fjernes og bliver smidt på fotos af hvordan det var engang... Lad os nu bevare noget af det gamle Amager i stedet for at pløje det hele ned.  
Læs høringssvar fra Sebastian Hansen
Indsendt af:
Sussi Meulengracht
Dato: 13. december 2021
Svarnummer:
3
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg håber virkelig at den gamle fine bygning bliver bevaret uden store forandringer. Det er vigtigt at bevare den historie der er i bygningerne. Bevar charmen, og undgå for meget nybyg.
Læs høringssvar fra Sussi Meulengracht
Indsendt af:
Jan Martin
Dato: 12. december 2021
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
A/B Middelgrunden
By:
København S
Postnr.:
2300
Lokalplanforslaget er tråd med Københavns Kommuneplan om at passe på byens kvaliteter og samtidigt sikre, at det ikke er rentabelt for spekulanter bare at lade stå til, indtil bygningen er så farfalden, at den ikke er til at rede, som tilfældet blev med de historiske gamle slagtergårde på Vesterbro. Bygningen er en enestående og en sidste repræsentant for en fremherskende byggestil, som prægende kvarteret i det nittende århundrede. Sammen med de omkringliggende bygninger (nærmeste nabo på Amagerbrogade er 3 etager, nærmeste nabo på Middelgrundsvej er 2 etager og nærmeste genbo er 3 etager) udgør den et over 100 år gammelt gadebillede. Fjernes denne bygning til fordel for en karrébygning, vil Amagerbrogade og Middelgrundsvej i området, hvor gaderne er smalle, blive mere lukkede og dermed forvandlet til forblæste gader i skygge, hvor mennesker ikke ønsker at opholde sig, og således påvirke det nuværende kultur- og blomstrende forretningsliv i området negativt. ” Byens historiske bygninger og kulturelle spor fra tidligere tiders byliv, skal beskyttes og aktiveres og skabe ny værdi i den moderne storby.” Citat fra Københavns Kommuneplan. At gennemføre lokalplanforslaget vil ”komme de mange” til gode. Borger og besøgende kan nyde et historisk gadebillede, forretningslivet understøttes og den pressede infrastruktur undgår en yderlig belastning.
Læs høringssvar fra Jan Martin
Indsendt af:
Jacob Packert
Dato: 9. december 2021
Svarnummer:
1
By:
København S
Postnr.:
2300
Bygningen er for faldefærdig til reelt at være bevaringsværdig. Her bør i stedet blive opført en boligkarré der passer ind i Amagerbrogades øvrige stil med erhverv i stuen og boliger op til 5./6. etages højde. Der er akut brug for boliger i København. Hovedstrøgene som fx Amagerbrogade med sine indkøbs- og oplevelsesmuligheder samt gode forbindelser til resten af byen, herunder god cykelsti og bus 5C og 250S forbinder, bør være tætte og høje og tilbyde plads til flere københavnere. Ikke agere museum for det Amager, der var engang. Bygninger må gerne bevares såfremt de også har moderne funktion. Det gælder fx de smukke, høje karrébygninger på Amagers brokvarter. Men en lav, lidt faldefærdig bygning bør skiftes ud med noget, der kommer alle mere til gode. Gode lejligheder eller fx ungdomsboliger i form af et kollegium.
Læs høringssvar fra Jacob Packert