Middelgrundsvej - lokalplan 615

  • Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at at bevare bygningen på Amagerbrogade 135-137 og Middelgrundsvej 2 A-C.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

1. december 2021 til 26. januar 2022

Sagsnummer

2021-0303726

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. januar 2022

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 615 Middelgrundsvej som PDF (4 mb)

Borgerrepræsentationen har den 2. juni 2022 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden og svar henvendelser i modtaget i høringsperioden.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 1. december 2021.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 15. juni 2022.

Klagemulighed

Indtil den 13. juli 2022 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 615 Middelgrundsvej. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Middelgrundsvej som PDF (5 mb)

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 1. december 2021.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 29. december 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt