Lygten II - lokalplanforslag og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal blandt andet gøre det muligt at opføre boliger og erhverv i området mellem Lygten, Tagensvej og Frederikssundsvej.

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

2. juli 2020 til 28. september 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. september 2020

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Lygten II og kommuneplantillæg som PDF (33 mb)

Borgerrepræsentationen har den 24. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, notat om almene boliger og notat om træer

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 2. juli 2020.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 25. august 2020

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 30. juli 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 26. februar 2018 startredegørelse for Lygten tillæg 1 (nu Lygten II). I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark og trafikanalyse

Hent startredegørelse for Lygten tillæg 1 som PDF

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér