Lindholmsvej 18 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre en tilbygning til en eksisterende bevaringsværdig bygning på Lindholmsvej 18.

Høringstype

Lokalplan

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

23. september 2019 til 18. november 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. november 2019

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Lindholmsvej som PDF (8 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 16. september 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet og parkeringsnotat

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 23. september 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Brønshøj Bibliotek, Krabbesholmvej 3, 2700 Brønshøj

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 21. oktober 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér