Lindholmsvej 18 - lokalplan 588

Lokalplanen skal muliggøre en tilbygning til en eksisterende bevaringsværdig bygning på Lindholmsvej 18.

Høringstype

Lokalplan

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

23. september 2019 til 18. november 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. november 2019

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 588 Lindholmsvej 18 som PDF (6 mb)

Borgerrepræsentationen har den 14. maj 2020 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser, bygherres redegørelse vedr. bæredygtighed i byggeprojektet, svar på spørgsmål fra Marcus Vesterager om høringssvar, rettelsesblad til Teknik- og Miljøudvalgets behandling af endelig vedtagelse af lokalplan ”Lindholmsvej 18”, Brønshøj-Husum. Rettelsesbladet er indarbejdet i indstillingen.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 23. september 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 26. maj 2020.

Klagemulighed

Indtil den 23. juni 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 588 Lindholmsvej 18. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Lindholmsvej som PDF (8 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 16. september 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet og parkeringsnotat

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 23. september 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Brønshøj Bibliotek, Krabbesholmvej 3, 2700 Brønshøj

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 21. oktober 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt