Lergravsvej - lokalplan 503

Lokalplanen for "Lergravsvej" indeholder ønske om at videreudvikle arealer på Østamager omkring Metroarealerne nord for Øresundsvej.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

24. july 2013 til 25. september 2013

Sagsnummer

2012-75776

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. september 2013

Høringen er lukket

Planforslagene for "Lergravsvej" muliggør videreudvikling af arealer på Østamager omkring Metroarealerne nord for Øresundsvej. Skanska ønsker at opføre en bebyggelse med ca. 400 boliger, med mulighed for op til 8.400 m2 serviceerhverv og opførelse af et parkeringshus med ca. 270 pladser og 2.500 m2  butikker. 
Lokalplan
Hent lokalplan nr. 503 med kommuneplantillæg nr. 27 - Lergravsvej som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. maj 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, supplerende høring, henvendelser i høringsperioden, ændringsforslag, udbygningsaftale mv. 

Tidligere materiale 
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Lergravsvej med forslag til kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, høringssvar fra lokaludvalg, udkast til udbygningsaftale mv.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 19. november 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

Ansvarlig

Center for Bydesign, Morten Wigh Felsen, tlf. 33 66 13 31

Få nyt om høringer

Abonnér