Kulbanevej Øst - lokalplan 602 og kommuneplantillæg

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen gør det muligt at udvikle et område ved Kulbanevej/Retortvej med bl.a. boliger og daginstitution med op til 45.000 m².

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

30. september 2020 til 26. november 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. november 2020

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 602 Kulbanevej Øst og kommuneplantillæg nr. 6 som PDF (8,5 mb)

Borgerrepræsentationen har den 4. marts 2021 vedtaget lokalplanen, tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2019, samt udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Bonava. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, udbygningsaftale Kulbanevej Øst Endelig version 14.01.2021, foreslåede ændringer efter den offentlige høring og teknisk ændringsforslag.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 30. september 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 12. marts 2021.

Indtil den 9. april 2021 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 602 Kulbanevej Øst og kommuneplantillæg. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kulbanevej Øst og kommuneplantillæg som PDF (8 mb)

Borgerrepræsentationen har den 17. september 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Bonava. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, udkast til udbygningsaftale med bilag, almene boliger, trænotat, og startredegørelse for forslag til lokalplan Kulbanevej Øst. 

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 30. september 2020.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2, 2500 Valby

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 28. oktober 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 2. marts 2020 startredegørelse for Kulbanevej Øst. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, almene boliger, træer i lokalplanområdet samt svar på spørgsmål fra Ninna Hedeager Olsen om certificeringer af bæredygtighed ved nybyggeri.

Hent startredegørelse for Kulbanevej Øst som PDF

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt