Krimsvej tillæg 1 - lokalplan nr. 425-1

Formålet med tillægget er at skabe mulighed for fleksibel placering af anvendelsen i byggefelterne indenfor tillæggets område.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

2. may 2014 til 2. july 2014

Sagsnummer

2014-0088690

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. july 2014

Høringen er lukket

Formålet med tillægget er at skabe mulighed for fleksibel placering af anvendelsen i byggefelterne indenfor tillæggets område. Udviklingsselskabet ELF Development vil gerne ændre placering af bolig og erhverv på deres ejendomme, som ligger nordligst i tillæggets område. De ønsker at indrette rækkehuse i to etager i den vestlige byggefelt, og erhverv og boliger i det østlige byggefelt mod Amager Strandvej.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 425 Krimsvej med tillæg 1 som PDF 
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, protokol fra TMU nov. 2014, protokol fra TMU okt. 2015, ændringsforslag, høringsproces mv.

Lokalplanen blev ofentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. juli 2016.
Tidligere materiale
Supplerende høring
Lokalplanforslaget er sendt i supplerende høring den 6. juli 2015. Se høringssiden for den supplerende høring.
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Krimsvej tillæg 1 som PDF 
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. april 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplan 425
Hent lokalplan 425 Krimsvej som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. august 2009 og bekendtgjort den 15. september 2009. 
 
 
 

Ansvarlig

Center for Byplanlægning Teknik- og Miljøforvaltningen Tlf: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér