Krimsvej tillæg 1 - lokalplan nr. 425-1

Formålet med tillægget er at skabe mulighed for fleksibel placering af anvendelsen i byggefelterne indenfor tillæggets område.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

2. maj 2014 til 2. juli 2014

Sagsnummer

2014-0088690

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. juli 2014

Høringen er lukket

Formålet med tillægget er at skabe mulighed for fleksibel placering af anvendelsen i byggefelterne indenfor tillæggets område. Udviklingsselskabet ELF Development vil gerne ændre placering af bolig og erhverv på deres ejendomme, som ligger nordligst i tillæggets område. De ønsker at indrette rækkehuse i to etager i den vestlige byggefelt, og erhverv og boliger i det østlige byggefelt mod Amager Strandvej.

Nyt lokalplantillæg

Se høringsside for tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Tidligere materiale

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 425 Krimsvej med tillæg 1 som PDF 

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, protokol fra TMU nov. 2014, protokol fra TMU okt. 2015, ændringsforslag, høringsproces mv.

Lokalplanen blev ofentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. juli 2016.

Supplerende høring

Lokalplanforslaget er sendt i supplerende høring den 6. juli 2015. Se høringssiden for den supplerende høring.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Krimsvej tillæg 1 som PDF 

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. april 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér