Kampsportens hus - lokalplan nr. 575

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et sportsanlæg på hjørnet af Frederikssundsvej og Lygten.

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

8. januar 2019 til 5. marts 2019

Sagsnummer

2017-0241623

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. marts 2019

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 575 Kampsportens Hus som PDF (5 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 6. juni 2019 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, referat af borgermøde, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring, fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplan for Kampsportens Hus, træer i lokalplanområdet, svar på spørgsmål fra Karina Vestergård Madsen vedrørende parkeringsnormer og vendeplads.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 8. januar 2019.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 13. juni 2019.

Her kan du se materialet

Til og med den 11. juli 2019 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV
  • Nørrebro Bibliotek, Bragesgade 8b, 2200 København N

Klagemulighed

Indtil den 11. juli 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 575 Kampsportens Hus. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kampsportens Hus som PDF (17 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 17. december 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning, træer i lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 8. januar 2019.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget tirsdag den 19. februar 2019

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér