Luftfoto af lokalplanområdet

Kampsportens hus - lokalplan nr. 575

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et sportsanlæg på hjørnet af Frederikssundsvej og Lygten.

Høringsfrist:

5. march 2019
Indsendt af:
Inga Marie Thornval
Dato: 5. march 2019
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
By:
København V
Postnr.:
1602
Se vedhæftede fil.
Læs høringssvar fra Inga Marie Thornval
Indsendt af:
kaja birgitte beck
Dato: 5. march 2019
Svarnummer:
20
By:
København
Postnr.:
2400
Efter at jeg har været til høring om kampsport huset. Jeg har ikke noget imod huset men syntes det er lige højt nok slukker for sol og udsigt. MEN da Jeg hørte at vi skal have ind og udkørsel af biler med børn aflering og hentning og renovasions biler og varer kørsel ca 2 m fra vores altaner BLEV jeg meget chokeret og rystet da jeg har stue og soveværelset ud til pladsens hvor skal jeg så opholde mig det må så blive KØKKEN og BADEVÆRELSET da stue soveværelse og altan ikke er til at opholde sig i
Læs høringssvar fra kaja birgitte beck
Indsendt af:
Christopher Just Johnston
Dato: 4. march 2019
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh NV
Postnr.:
2400
Opfølgning på borgermøde. Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Christopher Just Johnston
Indsendt af:
TORBEN GROTH
Dato: 2. march 2019
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
København Kommune
By:
KØBENHAVN NV
Postnr.:
2400
Skrevet til samtlige medlemmer af Trafik- og Miljøudvalget Hvordan kan partierne i BR udtale at de er social ansvarlige hvis man stemmer for lokalplanforslaget om kampsportcenter og samtidig siger god for at udrydde de omkringboende borgeres livskvalitet ved anlæggelse af en tilkørselsvej lige udenfor ejendommenes altaner. Disse altaner vil i al fremtid være ubrugelige pga. trafikstøj og forurening Hvis man vil være social ansvarlig skal man i stedet anlægge til og fra kørsel fra Frederikssundsvej hvor der er bedre muligheder idet man kan fjerne parkeringsmulighederne langs Frederikssundsvej til den første bygning (Fr.s.v. !4A), hermed kan man undgå at forringe borgernes trivsel og livskvalitet. Et lukket affaldscenter kan placeres på en af de tomme grunde. Lygten er i forvejen belastet af lange kører i næsten alle døgnets timer efter at man lukkede muligheden for at køre under højbanen (Nørrebro st.) og på Frederikssundsvej er to vejbaner fra krydset. Man vil desuden også bruge vejen til renovationskørsel. Altså støj fra tidlig morgen til sen aften. Vi håber at der udvises social ansvar over borgerne omkring fremtidens kampsportcenter. NB! Borgerne har intet imod et kampsportcenter på hjørnet af Lygten/Frederikssundsvej, tværtimod. Alt andet end det nuværende ”Verdenshjørne” Med venlig hilsen Torben Groth forhv. Formand for kvarterløft Nord-Vest 2001-7 forhv. Afdelingsformand beboerforeningen Rebslagerhus (fsb) Frederikssundsvej 14E st.tv. 2400 København NV Mobil: 91526567 Mail: 28tvg51@gmail.com
Læs høringssvar fra TORBEN GROTH
Indsendt af:
Mette-Marie Joensen
Dato: 1. march 2019
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Radius Elnet A/S
By:
Virum
Postnr.:
2830
Høringssvar fra Radius
Læs høringssvar fra Mette-Marie Joensen
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 1. march 2019
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedlagt høringssvar
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 1. march 2019
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedlagte høringssvar
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
fsb
Dato: 1. march 2019
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
fsb - mere end en bolig
By:
København
Postnr.:
1550
Supplerende høringssvar
Læs høringssvar fra fsb
Indsendt af:
Alex Heick
Dato: 28. february 2019
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København NV
Postnr.:
2400
se vedhæftede
Læs høringssvar fra Alex Heick
Indsendt af:
Alice Frederiksen
Dato: 26. february 2019
Svarnummer:
12
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg føler ikke det er helt gennemtænkt med ind– og udkørsel fra Lygten til området hvor der skal være vendeplads for bilerne – nedkørsel til parkeringskælder og til renovation mellem vendepladsen og nedkørsel til parkeringskælderen. Hertil kommer vareindlevering og afhentning af affald. Dette vil give støj- og lugtgener for Rebslagerhus´ beboere, alt det skal foregå få meter fra beboernes altaner og desuden har mange soveværelser ud til til pladsen. Det vil uden tvivl ødelægge livskvaliteten for Rebslagerhus´ beboere. Samtidig er jeg bekymret for om brandvedtægterne overholdes og om belysningen fra pladsen vil blive til gene for beboerne. På Lygten er der rigtig meget bilkø i løbet af dagen men indkørsel fra Frederikssundsvejen er et bedre alternativ da der sjældent er bilkø. Renovationen kunne man lægge mellem Kampsportens hus og Transformatorstationen.
Læs høringssvar fra Alice Frederiksen
Indsendt af:
TORBEN GROTH
Dato: 26. february 2019
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
København Kommune
By:
KØBENHAVN NV
Postnr.:
2400
Høringsvar Det er bekymrende og uhørt at lokalplanforslaget indeholder en indkørsel der kommer lige udenfor ejendommens altaner og dermed gør dem ubrugelige i de fleste af døgnets timer. Livskvaliteten bliver dermed forringet betydeligt med støj, larm og forurening. Jeg må desuden henlede opmærksomheden på Lygten som i forvejen er lukket til af biler og hermed forurening i det meste af døgnets timer vil blive yderligere belastet hvis man lægger en indkørsel fra Lygten. Her holder bilerne i forvejen i kø og denne kø vil blot blive længere med mere forurening og da det er meningen af man skal sætte børn og unge af med en motor i gang vil det blive endnu værre. Antallet af biler på Lygten er steget i hvert fald til det tredobbelt siden man lukkede for gennemkørsel under højbanen og en indkørsel vil blot gøre køerne endnu længere m.m. Beboerne omkring hjørnet Lygten Frederikssundsvej vil endnu engang få forringet eller fjernet deres livskvalitet totalt. Jeg må på det skarpeste fraråde forvaltning og det politiske system til at gå videre med den fremlagte plan og i stedet sørge for ind og udkørsel fra Frederikssundsvej. I den del af Frederikssundsvej holder der i forvejen parkede biler og her kan man frigøre til både ind- og udkørsel uden at det vil gøre den øvrige trafik langsommere og udstøde mere forurening. Jeg er sikker på at beboerne i de berørte ejendomme rundt om pladsen vil godtage en sådan løsning, idet der ikke er altaner i stueetagen på ejendommen Frederikssundsvej A-B Hvorimod der findes i ejendommen Lygten 3A-E samt Frederikssundsvej 14C-F Med venlig hilsen Torben Groth Forhv. Formand Kvarterløft Nord-Vest 2001-5 forhv. afdelingsformand Rebslagerhus Beboerforening Frederikssundsvej 14E st.tv. 2400 København NV Mobil. 91526567
Læs høringssvar fra TORBEN GROTH
Indsendt af:
Djoan Jones
Dato: 24. february 2019
Svarnummer:
10
By:
København
Postnr.:
2400
Jeg var igen inviteret til borgermøde vedr. Kampsportens Hus som bekendt skal ligge på Skoda grunden på hjørnet af Lygten og Frederikssundsvej. Jeg har intet imod Kamphuset, men da jeg bor på Lygten i en 2 værelses lejlighed på første sal, hvor både min stue, soveværelse og altan vender ud til området, så blev vi beboere meget overraskede da vi kunne se, at man har lagt indkørsel og udkørsel fra Lygten og op langs siden af vores hus, med alt hvad det nu medfører. Brugere af huset voksne og børn, vareindlevering, renovation osv. Og kørebanen er lagt knapt ca. 2 meter fra vores vinduer-altaner, plus de bygger et affalds skur i hjørnet ind mod vores hus, derudover skal pladsen være oplyst døgnet rundt, så man undgår hærværk, det vil sige at som beboer kan vi nu ikke bruge vores skønne altaner, vi kan heller ikke have vores vinduer åbne, da der vil køre biler lige til huset lukker ca. kl. 23-24, i tilfælde af brand, kan vi ikke finde plads til vores udryknings køretøjer. Få nu den kørebane lagt ind fra Frederikssundsvej, mere plads mindre kørsel, og husk nu at os der har den type lejligheder ikke har nogen steder i vores lejligheder vi kan gemme os, med mindre vi skal sidde i vores køkken eller badeværelse. På beboernes vegne Djoan Djoan Jones, Lygten 3E 1. sal Jonna Petersen, Lygten 3 E st. Anni Jensen, Frederikssundsvej 14 A,3 sal Høringsvar Det er bekymrende og uhørt at lokalplanforslaget indeholder en indkørsel der kommer lige udenfor ejendommens altaner og dermed gør dem ubrugelige i de fleste af døgnets timer. Livskvaliteten bliver dermed forringet betydeligt med støj, larm og forurening. Jeg må desuden henlede opmærksomheden på Lygten som i forvejen er lukket til af biler og hermed forurening i det meste af døgnets timer vil blive yderligere belastet hvis man lægger en indkørsel fra Lygten. Her holder bilerne i forvejen i kø og denne kø vil blot blive længere med mere forurening og da det er meningen af man skal sætte børn og unge af med en motor i gang vil det blive endnu værre. Antallet af biler på Lygten er steget i hvert fald til det tredobbelt siden man lukkede for gennemkørsel under højbanen og en indkørsel vil blot gøre køerne endnu længere m.m. Beboerne omkring hjørnet Lygten Frederikssundsvej vil endnu engang få forringet deres livskvalitet. Jeg må på det skarpeste fraråde forvaltning og det politiske system til at gå videre med den fremlagte plan og i stedet sørge for ind og udkørsel fra Frederikssundsvej. I den del af Frederikssundsvej holder der i forvejen parkede biler og her kan man frigøre til både ind- og udkørsel uden at det vil gøre den øvrige trafik langsommere og udstøde mere forurening. Jeg er sikker på at beboerne i de berørte ejendomme rundt om pladsen vil godtage en sådan løsning, idet der ikke er altaner i stueetagen på ejendommen Frederikssundsvej A-B Hvorimod der findes i ejendommen Lygten 3A-E samt Frederikssundsvej 14C-F Med venlig hilsen Torben Groth Forhv. Formand Kvarterløft Nord-Vest 201-7 forhv. afdelingsformand Rebslagerhus Beboerforening Frederikssundsvej 14E st.tv. 2400 København NV Mobil. 91526567
Læs høringssvar fra Djoan Jones
Indsendt af:
Christian G. Holm
Dato: 21. february 2019
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan for "Kampsportens Hus". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Christian G. Holm
Indsendt af:
Anne Reinholdt Rom
Dato: 19. february 2019
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg støtter op om Stine Tobiasen, Emily Fity og Christopher Justs høringssvar her på siden. At Skodagrunden endelig benyttes til kultur er længe ventet. Der er dog forhold, såsom skadedyr (uhensigtsmæssig fodring af duer og rotter), højde, samt udnyttelse af grønt rum, som ikke er indtænkt hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt, hver især beskrevet herunder: Vigtige udendørsarealer for beboere og brugere i nærområdet nedprioriteres: Optimalt ville der indtænkes udendørs trænings- og legemuligheder i højere grad end ét enkelt redskab, som beskrevet i stk 10 s. 15 i ”Kamsportens Hus - Forslag til lokalplan”. Hvis der kun opstilles et enkelt motionsredskab, vil der være større flader uden lege- eller træningsredskaber, der ligger i ly for indkig fra vejen. Dette, har vi beboere set, inviterer til ulovlig overnatning, hvor hjemløse har bygget sheltere og slået telte op på grunden de sidste mange år. Dette indbyder ikke til et offentligt tilgængeligt mødested for de lokale beboere, som lokalplanen ønsker. Forslag: Som områderne langs den grønne sti på Nørrebro fx både indeholder gynger til børn, balancegang og styrketræning for voksne, kunne udendørsarealet bruges til fælles gavn for alle, hvis der blev indtænkt flere lege- og træningsredskaber, end blot ét. Plads til fælles brug af udendørsareal bruges til vej og rampe: Der ville være plads til legeplads og udendørs træningsområde, hvis ikke over halvdelen af udendørsarealet blev brugt til vej og rampe til parkeringskælder, der alligevel kun kan huse 15 biler. Der er plads til parkering i lokalområdet (svanevej, hejrevej, drejervej, lygten). Ideen med at bruge financielle midler, plads og støjkvoter på parkeringskælder og dertilhørende vej, virker irrationel, i forhold til hvor stor utilfredshed det skaber for beboere langs vej og rampe, samt hvor meget plads det fortrænger fra det grønne areal og dermed lokalplanens eget formål: ”Fælles træningsmiljø” og ”et offentligt tilgængeligt mødested”, se Lokalplanens baggrund og formål, s. 3 i ”Kamsportens Hus - Forslag til lokalplan”. Forslag: Brug arealet til udendørs rekreation. Til nøds, kunne gode offentlige lege- og træningsfaciliteter indendørs kompensere for det tabte udendørsareal. Skadedyr: Duer og rotter: På nuværende tidspunkt bliver det grønne areal brugt uhensigtsmæssigt af forbipasserende til at fodre duerne i området, som øger deres antal for hvert år. Det er skadeligt for de omkringliggende bygninger, der plages af dueekskrementer på tag, altaner og facader. Yderligere bivirkningerne af denne fodring, er rotter, der fouragerer af maden, samt at græsplænen ødelægges af madaffald og dyreekskrementer. Det gør arealet ubrugeligt til rekreative formål. Udspillet ”Kamsportens Hus - Forslag til lokalplan” nævner intet om, hvordan dette problem vil imødegås, men nævner blot rottesikring af selve bygning og afløb (s. 11). Højde uden formål: Da bygningen bliver lige så høj som de omkringliggende bygninger, men kun vil indeholde 3 etager, vil den skygge mere end nødvendigt. Forslag: Hver etage gøres lavere, så bygningen ikke vil skygge for Lyngsies plads om sommeren, samt nedsætte skyggetiden for de grønne arealer og de omkringliggende bygninger.
Læs høringssvar fra Anne Reinholdt Rom
Indsendt af:
Josephine Fity
Dato: 19. february 2019
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh. NV
Postnr.:
2400
Høringssvar til kampsportens hus Kampsportens hus er som udgangspunkt en god ide og det imødekommer mange forskellige behov, der er brug for i Nord Vest kvarteret. Når det er sagt, synes jeg, at placeringen af kampsportshuset virker som en politisk/kommunal løsning, der har til formål at slå flere fluer med et smæk uden at tage højde for beboernes ønsker, der bor i området. Jeg er rigtig ked af, at kommunen er gået væk fra tidligere tiders ideoplæg om en åben plads inkorporeret i en større plan med togbanen, som det blev fremlagt af flere omgange i stationshuset i starten af nullerne. Oplæg der blev sløjfet gang på gang. Siden har der været flere halvhjertede forsøg på at lave en åben plads. Jeg mener ikke, at der er brug for en bygning lige dér, som lukker sig om sig selv og derudover spærrer beboerne op til kampsportshuset for udsyn, sol og luft. Det går ud over interaktionen folk imellem og det ville være rart med et åndehul, hvor folk kunne mødes, som det har været tilfældet med den midlertidige tipicafe. Den har været et samlingspunkt, som var velbesøgt. Særligt om sommeren med deres udendørsarealer. Kampsportens hus kunne sagtens ligge et andet sted f.eks. i området bag ved Føtex, hvor kampsportshusets arkitektur og højde ville passe bedre ind og ikke ligge som en stor klods, der afskærmer den fine plan og udsyn til Nørrebro station. Særligt kritisabel er vejen frem til rampen til parkeringskælderen, som er tænkt ført ind over de udendørs friarealer. Det er en stor andel af friarealerne, der tænkes inddraget til vej, der alene skal føre hen til en parkeringsplads. Derved fjernes de allerede sparsomme legepladsmuligheder børnene har i det frie. Jeg savner et helhjertet forsøg på, at lave en åben plads til interaktion mellem alle aldersgrupper, hvor netop integration er i højsæde og bevarer de fine arkitektoniske åndehuller. Mange venlige hilsner Josephine Fity beboer på Frederikssundsvej
Læs høringssvar fra Josephine Fity
Indsendt af:
Emilie Fity
Dato: 18. february 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh NV
Postnr.:
2400
Se vedhæftede brev
Læs høringssvar fra Emilie Fity
Indsendt af:
Jakob Vedel Lisbjerg
Dato: 25. january 2019
Svarnummer:
5
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg synes, det er synd for området omkring Nørrebro Station, at det skal lukkes mere til med en bygning, der bygges tæt på Frederikssundsvej og på Lygten, så fornemmelsen af en stationsplads nord for banen forsvinder og den gamle stationsbygning på Lygten bliver trynet endnu mere.
Læs høringssvar fra Jakob Vedel Lisbjerg
Indsendt af:
fsb
Dato: 24. january 2019
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
fsb - mere end en bolig
By:
København
Postnr.:
1550
se vedhæftede
Læs høringssvar fra fsb
Indsendt af:
Christopher Just Johnston
Dato: 24. january 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 2
By:
Kbh NV
Postnr.:
2400
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Christopher Just Johnston
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 10. january 2019
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Stine Tobiasen
Dato: 9. january 2019
Svarnummer:
1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Vi er total vilde med, at der kommer noget kultur til NV - vi ønsker os mere end noget andet, at der kunne indtænkes legefaciliteter både inde og ude i forbindelse det det nye Kampsportenshus - der er ikke særlig mange grønne-lege-venlige områder i nærheden og det ville gøre vores hverdag meget meget nemmere og hyggeligere!
Læs høringssvar fra Stine Tobiasen