Kalvebod Brygge Vest II tillæg 1 - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et reduceret varehus til møbler og boligindretning.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

21. december 2020 til 15. februar 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. februar 2021

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kalvebod Brygge Vest II tillæg 1 som PDF 15 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 14. december 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet, notat om mulighed for at nedsætte p-norm.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 21. december 2020.

Borgermøde

Find information om borgermødet onsdag den 3. februar 2021

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 11. januar 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Læs mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt