Luftfoto af lokalplanområdet

Kalvebod Brygge Vest II tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et reduceret varehus til møbler og boligindretning.

Høringsfrist:

15. februar 2021
Indsendt af:
Lars Winther
Dato: 15. januar 2021
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Catella Investment Management A/S
By:
København K
Postnr.:
1050
På vegne bygherre af Kaktus Towers følgende kommentarer i vores egenskab af nærmeste nabo til det kommende IKEA varehus. For den gode ordens skyld bemærkes det at vi selv har en løbende dialog med IKEA og at vi er ser positivt på, at en IKEA på nabogrunden nu realiseres. - Pladsdannelsen foran IKEA på Dybbølsbro niveau. Vi tillader os at forvente, at vi bliver inddraget i den endelige udformning, da hele dette område også er af central betydning for Kaktus Towers og også 'trækker tråde' til nogle af vores efterfølgende bemærkninger.  - Biltrafik på Dybbølsbro. Vi forstår, at Kommunen ønsker at opretholde et dobbeltrettet vejforløb for biler over broen (som idag) placeret tættest mod Kaktus Towers. Kunne det tænkes at man kunne lukke broen helt af for biltrafik og dermed også kunne arbejde med et samlet bilfrit område på hele broen med endnu bedre forhold for bløde trafikkanter og hvor sikre vejpassager/-overgange så også kunne etableres. - Vejkryds Dybbølsbro og Kalvebod Brygge. Et helt centralt trafikknudepunkt i fremtiden, som i dag synes uoverskueligt og ikke trafiksikkert. Kan vi ikke indgå i en fælles dialog om hvordan hele dette kryds kunne laves anderledes og mere rigtigt ift. den fremtidige situation. - Etablering af fjernbusterminal, herunder muligheder for at komme op og ned fra broniveau til Carsten Niebuhrs Gade, vil vi også gerne i dialog om. Hele området omkring Kaktus står overfor store forandringer med IKEA og Fjernbusterminal, der begge vil tiltrække og generere helt andre person- og trafik-strømme end i dag, hvilket kræver et samlet nyt view på hele området, som vi også meget gerne vil være del af.   - Dobbeltrettet Carsten Niebuhrs Gade for biltrafik. Vi forstår at vejen ønskes opretholdt som dobbeltrettet for biltrafik og herunder som tilkørselsvej til den kommende busterminal og IKEA. Vi ser gerne at vi inddrages i mulige løsninger omkring trafikregulering/-sikkerhed bl.a. ift. bløde trafikanter, sikker overgang fra den ene side af vejen til den anden etc. Dette med fokus på den helt anderledes situation, der kommer med færdsel af rigtigt mange mennesker, biler, cykler, busser, lastbiler m.v. dagligt i området omkring kommende IKEA, Fjernbusterminal og Kaktus Towers -Kantbjælke ud mod Kalvebod Brygge på "Grøn Kile" niveau. Som meddelt IKEA ønsker vi at fastholde den hele tiden forudsatte løsning. - "Grøn Kile". Vi forstår at byggefeltet mellem den kommende IKEA og nuv. CabInn hotel ikke bebygges. Hvad forestiller Kommunen sig ift. den sammenhæng der er forudsat i nuv. lokalplan? - jf. pkt. "Udbygningsaftale", 5. dot "Bidrage med 5,3 mio. kr. til udvidelse af Dybbelsbro uden for lokalplanområdet". Hvad er det for en udvidelse der tænkes på? 
Læs høringssvar fra Lars Winther
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 5. januar 2021
Svarnummer:
1
By:
Ringsted
Postnr.:
4100
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til tillæg 1 til lokalplan 551 for "Kalvebod Brygge II Tillæg 1". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagets nuværende udformning. Banedanmark skal dog kontaktes i forbindelse med varehusets sammenbygning med Dybbølsbro jf. jernbanelovens §24. Denne henvendelse skal sendes til arealer@bane.dk. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian G. Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark