Kalvebod Brygge Vest II - lokalplan 551 med kommuneplantillæg, VVM og miljørapport

Lokalplanen vil gøre det muligt at opføre et IKEA-varehus, hotel og ungdomsboliger mv. ved Kalvebod Brygge og Dybbølsbro.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

4. may 2016 til 30. june 2016

Sagsnummer

2016-0039279

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. june 2016

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 551 Kalvebod Brygge Vest II med kommuneplantillæg nr. 6 som PDF (32 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2017 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, supplerende høring, henvendelser modtaget i høringsperioden, udbygningsaftale, ændringsforslag mm.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. juni 2017.

Tidligere materiale 

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kalvebod Brygge Vest II som PDF (31 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 28. april 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, hvidbog om forudgående høring om VVM-redegørelse, udkast til udbygningsaftale, faktaark, strategi for omverdensinddragelse mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. maj 2016.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 27. april 2015 startredegørelse for Kalvebod Brygge Vest II. I referatet fra mødet kan du læse:  

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark mv.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér