Høring vedr. kvalitetsstandarden Ældre i København 2020

Ældre i København 2020 beskriver muligheder for og tilbud om hjælp og støtte til ældre borgere over 65.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

14. oktober 2019 til 11. november 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. november 2019

Høringen er lukket

Kvalitetsstandarden Ældre i København 2020 henvender sig til ældre borgere og pårørende og beskriver Københavns Kommunes forskellige muligheder for og tilbud om hjælp og støtte til ældre borgere over 65 år. Beskrivelsen af de enkelte tilbud suppleres med henvisninger til uddybende information, kontaktoplysninger og evt. pris.

Kvalitetsstandarden er sendt i høring hos Københavns Kommunes Ældreråd, Ældre Sagen, Hjemmehjælpen A/S, Hjemmehjælpen A/S, Attendo Omsorg Danmark A/S,
Berendsen Textil Service A/S, De forenede Dampvaskerier, Det Danske
Madhus, Københavns Madservice, Egebjerg Købmandsgård A/S og Intervare A/S.

Se vedlagte høringsbrev, hvor væsentlige ændringer er beskrevet. Høringsperioden er fra den 14. oktober til den 11. november 2019. Høringssvarene
indgår i det videre arbejde med kvalitetsstandarden, og den endelige version af kvalitetsstandarden forventes godkendt af Borgerrepræsentationen i januar 2020.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér