Høring vedr. kvalitetsstandarden Ældre i København 2020

Ældre i København 2020 beskriver muligheder for og tilbud om hjælp og støtte til ældre borgere over 65.

Høringsfrist:

11. november 2019
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 11. november 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar fra Valby Lokaludvalg vedr. Ældre i København 2020.
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Jan Østergaard Bertelsen
Dato: 8. november 2019
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Ældre Sagen København
By:
København V
Postnr.:
1665
Ældresagen i København finder begge kataloger klare og overskuelige med en genkendelig struktur. Harmoniseringen mellem de to kataloger øger læsevenligheden og letter opslag. De indholdsmæssige ændringer i begge kataloger er beskrevet på en forståelig måde. Vi finder det positivt, at begge kataloger indeholder citater fra de relevante love. Høringsbrevet lægger op til fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse. ”Hjælp i hverdagen 2020” er endnu ikke grafisk behandlet, så vi forestiller os, at der i lighed med ”Ældre i København 2020” tilføjes relevante fotos. Ældresagen i København mener, at katalogerne ”Ældre i København” og Hjælp i hverdagen 2020” gør det muligt for borgerne at få et overblik over kommunens tilbud. høringsmaterialet er der ikke formuleret eksplicit, at mødet og dialogen mellem borgeren, evt. pårørende, bisidder og medarbejderen IKKE REELT er ligeværdig, når der skal aftales en indsats. Vi er opmærksomme , at en ligeværdig dialog er vanskeligt at opnå i dette møde. Dog mener vi, at der til enhver tid, iblandt ledelse og medarbejdere, er en opmærksomhed på dette grundvilkår, når der formuleres en individuel indsats.
Læs høringssvar fra Jan Østergaard Bertelsen
Indsendt af:
Christianshvns Lokaludvalg
Dato: 5. november 2019
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
Kbh K
Postnr.:
1420
Se Christianshavns Lokaludvalgs høringssvar i det vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra Christianshvns Lokaludvalg