Oprettet: 8. november 2019
Svarnummer:
2

Indsendt af

Jan Østergaard Bertelsen

Virksomhed / organisation

Ældre Sagen København

Postnr.

1665

By

København V

Høringssvar

Ældresagen i København finder begge kataloger klare og overskuelige med en genkendelig struktur.
Harmoniseringen mellem de to kataloger øger læsevenligheden og letter opslag.
De indholdsmæssige ændringer i begge kataloger er beskrevet på en forståelig måde.
Vi finder det positivt, at begge kataloger indeholder citater fra de relevante love.

Høringsbrevet lægger op til fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse.
”Hjælp i hverdagen 2020” er endnu ikke grafisk behandlet, så vi forestiller os, at der i lighed med ”Ældre i København 2020” tilføjes relevante fotos.
Ældresagen i København mener, at katalogerne ”Ældre i København” og Hjælp i hverdagen 2020” gør det muligt for borgerne at få et overblik over kommunens tilbud.
høringsmaterialet er der ikke formuleret eksplicit, at mødet og dialogen mellem borgeren, evt. pårørende, bisidder og medarbejderen IKKE REELT er ligeværdig, når der skal aftales en indsats. Vi er opmærksomme , at en ligeværdig dialog er vanskeligt at opnå i dette møde. Dog mener vi, at der til enhver tid, iblandt ledelse og medarbejdere, er en opmærksomhed på dette grundvilkår, når der formuleres en individuel indsats.

Få nyt om høringer

Abonnér