Holmen II tillæg 7 - lokalplanforslag og kommuneplantillæg

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Planerne skal gøre det muligt at etablere et botilbud, en daginstitution og et fælleshus på Margretheholmen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

30. september 2021 til 25. november 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. november 2021

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg 7 lokalplan 331 Holmen II og kommuneplantillæg som PDF (7 mb)

Borgerrepræsentationen har den 23. september 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet, parkeringsnotat.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 30. september 2021.

Borgermøde

Find information om borgermødet torsdag den 4. november 2021

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53, 1420 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 28. oktober 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt