Holmen II tillæg 4 - lokalplan 331-4 med kommuneplantillæg

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen gør det muligt at omdanne Kuglegården og Basecamp med nye erhvervs- og boligfunktioner.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

23. januar 2019 til 5. april 2019

Sagsnummer

2016-0375450

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. april 2019

Høring ikke åben

Nye lokalplantillæg

Se høringsside for tillæg 5 til lokalplan 331 Holmen II

Vedtaget lokalplan 

Hent tillæg 4 til lokalplan 331 Holmen II og kommuneplantillæg nr. 27 som PDF (16 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 20. juni 2019 vedtaget lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2015 samt miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, trænotat, notat om parkering, scenarier for tilretning af bebyggelse på Basecamp, miljøvurdering, almene boliger, notat vedr. beregning af kommuneplanrammen for Frederiksholm og Arsena, botilbud i forbindelse med lokalplanlægning, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser, sammenfattende redegørelse for miljørapporten, forslag til ændrede lokalplantegninger, illustrationer af før og efter, notat vedrørende sikring af adgangen til Kuglegårdens gårdrum samt hensigtserklæring og forvaltningens bemærkninger vedr. botilbud.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 23. januar 2019.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 4. juli 2019.

Her kan du se materialet

Til og med den 1. august 2019 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53, 1420 København K

Klagemulighed

Indtil den 1. august 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 4 til lokalplan 331 Holmen II og kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale​

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Holmen II tillæg 4 med kommuneplantillæg som PDF (14 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 13. december 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg og miljørapport. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, notater om træer og parkering, miljøvurdering, almene boliger m.v.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 23. januar 2019.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget tirsdag den 5. februar 2019

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 24. april 2017 startredegørelse for Holmen II tillæg 4. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark og notat om forudgående høring.

Hent startredegørelse for Holmen II tillæg 4

Kontakt