Luftfoto af lokalplanområdet

Holmen II tillæg 4 - lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne Kuglegården og Basecamp med nye erhvervs- og boligfunktioner.

Høringsfrist:

5. april 2019
Indsendt af:
Ida Eriksen
Dato: 14. february 2019
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Radius Elnet
By:
Virum
Postnr.:
2830
Se vedhæftede
Læs høringssvar fra Ida Eriksen
Indsendt af:
Jens Christensen
Dato: 13. february 2019
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1436
Lokalplan Base Camp - Giv tid og plads til nyt. Forslaget for Kuglegården er godt og kan fremmes. Derimod er forslaget for Base Camp en "kolos" - et arkitektonisk og planmæssigt misfoster. Time out giver mulighed for nye ideer - jeg giver et kreativt input.
Læs høringssvar fra Jens Christensen
Indsendt af:
JensTommmerup
Dato: 9. february 2019
Svarnummer:
7
By:
København K
Postnr.:
1253
Jeg har følgende kommentarer: Trafik 1. De nye bebyggelser i området vil medføre øget trafik på Inderhavnsbroen. Denne er i forvejen overbelastet i perioder. Denne belastning fører på vestsiden (Nyhavnssiden) til farlige trafiksituationer, der hvor fodgængere og cykler krydser hinanden. Der er opsat hegn for at kontrollere fodgængerne, men hullerne i disse bør lukkes, så fodgængerne tvinges til at anvende gåfelterne, hvorved der er mindre risiko for sammenstød mellem de to grupper. Bebyggelsen; Det nævnes "§ 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Overordnet princip Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige fremtræden skal skabe en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne og relatere sig til områdets miljø med en arkitektonisk tilfredsstillende fremtræden" Desværre ser det ikke ud til at dette krav gennemføres. 1.Det bør indskærpes at vinduesramme og dørpartier i de bevaringsværdige og fredede bygninger holder de oprindelige mål, hvilket i øjeblikket som nævnt i svarindlæg nr.6 ikke ser ud til at være tilfældet. 2. Illustrationen s.12 i lokalplanforslaget, der viser en ny tagetage (ligner snarere en ekstra tagetage), er et eksempel på den såkaldte "skotøjsæskearkitektur", der under ingen omstændigheder lever op til områdets karakter, hvorfor det oprindelige hus burde stå uændret. venlig hilsen Jens Tommerup
Læs høringssvar fra JensTommmerup
Indsendt af:
søren pedersen
Dato: 5. february 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
1422
Er der nogen der bruger øjnene?
Læs høringssvar fra søren pedersen
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 1. february 2019
Svarnummer:
5
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag tillæg nr. 4 til lokalplan 331 med tilhørende kommuneplantillæg for "Holmen II" Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene. Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 28. january 2019
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Svend Aage Schiermacher
Dato: 26. january 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
civilingeniør og byplanlægger
By:
København K
Postnr.:
1401
Se venligst tegninger og beskrivelse om forslag til trafikplan for området.
Læs høringssvar fra Svend Aage Schiermacher
Indsendt af:
Mark Pedersen
Dato: 23. january 2019
Svarnummer:
1
By:
Copenhagen S
Postnr.:
2300
At omdanne Holmen til et moderne, mondænt område, ville være en hån mod Christianshavns historie og sjæl. Lad de gamle bygninger stå som de er - lad Christianshavn/Holmen leve som den er. Mit forslag er at bygge helt ude ved Lynetten istedet for, især nu hvor Papirøen bliver omdannet til at moderne, arkitektonisk makværk som kun passer ind på placeringen grundet den nye inderhavs-bro og dertilhørende nye bygninger .. Nej tak
Læs høringssvar fra Mark Pedersen
Indsendt af:
Thorbjørn Nesjan
Dato: 23. january 2019
Svarnummer:
2
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
De påtænkte nyopførte bygninger rundt om Kuglegården respekterer ikke i tilstrækkelig grad de historiske bygninger. Der bygges for stort og for tæt på de historiske bygninger, der visuelt vil blive trykket af de nye bygninger. De historiske palæers storhed og de samlede oplevelse af det historiske miljø påvirkes negativt. Det kan i øvrigt undre hvorfor den mindst interessant bygningsmasse (ejendommen mellem de påtænkte nybyggerier) ikke er indtænkt i planen og bevares uændret. Her var der da potentiale til at opføre nogle af de kvadratmeter, der er for mange af, i forslaget til byggeri rundt om Kuglegården.
Læs høringssvar fra Thorbjørn Nesjan